Väg i snöigt vinterlandskap

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Snöröjningsbidraget betalas inte längre ut

Beslut har fattats av kommunfullmäktige att snöröjningsbidraget inte längre ska betalas ut från och med säsongen 2023/2024.

Besparingsförslaget antogs i samband med budgetprocessen inför budgeten 2023.

Vi kommer att kontakta de som kommit in med en ansökan.

Frågor och svar

Vad är en enskild väg?
Hur kan jag ta reda på om min väg är enskild?
Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?
Varför snöröjer inte kommunen enskilda vägar?

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad