Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Väg i snöigt vinterlandskap

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Ändrat ansvar från säsongen 2020/2021

Väghållare för enskilda vägar ansvarar själva för snöröjningen av den aktuella vägen från och med säsongen 2020/2021.

Ansökningsperioden för ekonomiskt bidrag har nu gått ut

Ansökningsperioden för 2020 har nu gått ut. Ansökningsperioden varade mellan 1-31 maj.
Vi behandlar alla inkomna ansökningar i turordning.

Frågor och svar

Vad är en enskild väg?
Hur kan jag ta reda på om min väg är enskild?
Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?
Varför snöröjer inte kommunen enskilda vägar?
Vem ska snöröja enskilda vägar från hösten/vintern 2020/2021?
Information om ekonomisk ersättning/bidrag

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-06-01