Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Lek i kulturhusparken

Lekplatser

Kommunen har lekplatser att upptäcka i flera olika områden. Under år 2019 anläger vi fyra nya lekplatser och många av de befintliga kommer att rustas upp. Välkommen att leka i Stenungsund!

Nya lekplatser hösten 2019

Aktuellt just nu

2019-10-30:

Lekplatserna på Kyrkvägen och Haglingevägen är färdigställda. Arbeten pågår på Skräddarevägen och sedan kommer Snickarevägen att göras i ordning.

Tidigare information:

Under vecka 34 inleds arbetet med att anlägga nya lekplatser på Haglingevägen, Snickarevägen, Skräddarevägen och Kyrkvägen. Arbetet beräknas bli klart i oktober. Se illustrationer nedan (slutresultaten kan förändras något jämfört med illustrationerna).

Kyrkvägen

Lekplats på Kyrkvägen

Skräddarevägen

Lekplats på Skräddarevägen

Haglingevägen

Lekplats på Haglingevägen

Snickarevägen

Lekplats på Snickarevägen

Lekplatsplan

Kommunen har tagit fram en lekplatsplan för hela Stenungsund. Den togs fram i samarbete med invånare som fick möjlighet att påverka hur lekplatserna skulle utformas. Det finns ett tema för varje lekplats så alla lekplatser ska bli unika.

En lekplatsplan beskriver hur lekplatser ska underhållas och utvecklas. I planen har vi sett över antalet lekplatser och utvärderat dem med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de ligger, antalet barn i området, trygghet med mera.

Under arbetet med lekplatsplanen har vi även besiktat alla kommunala lekplatser. Förbättringsåtgärder kommer att genomföras enligt planen, fram till år 2020.

LekplatsplanenPDF

När kommer min kommunala lekplats att åtgärdas?

Arbete och material är beställt för att under hösten 2019 kunna renovera och anlägga fyra lekplatser enligt åtgärdslistan.

Lekplats
Åtgärd/typ av lekplats
Åtgärd planeras till år
Kyrkvägen
Närområdeslekplats2019
Haglingevägen
Närområdeslekplats2019
Snickarevägen
Närområdeslekplats2019
Skräddarevägen
Kommundelslekplats
2019
Stensötevägen
Närområdeslekplats2020
Nattviolsvägen
Närområdeslekplats2020
Ejdergatan
Närområdeslekplats2020
Pressarevägen
Närområdeslekplats2020

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens lekplatser? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshanteringlänk till annan webbplats.

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-10