Stenungsunds kommunvapen
Lek i kulturhusparken

Lekplatser

Kommunen har lekplatser i flera områden.

Följande lekplatser står på tur för uppfräschning

Tyvärr måste arbetet med uppfräschning av lekplatserna enligt lekplatsplanen skjutas på framtiden. Tidigare byggda lekplatser har blivit dyrare än beräknat vilket gör att budgeten för lekplatser i nuläget inte tillåter att vi kan påbörja några fler.

Lekplatserna på Haglingevägen, Snickarevägen och Skräddarevägen står på tur för att få en uppfräschning.

Vi har under våren haft workshops och enkät för att få in idéer. Tack alla barn och föräldrar för ert intresse av detta! Det var intressant att få höra era åsikter och önskemål kring hur ni vill ha det på er lekplats. Vi kommer nu att arbeta vidare med önskemålen och återkommer med mer information när det blir byggstart.

Lekplatsplan

Under ett antal år har vi utrett alla kommunala lekplatser. Säkerheten på flera lekplatser har varit bristfällig. Vi har därför tagit bort många lekredskap. För att vi ska kunna sköta underhållet av lekplatserna på ett tillfredsställande sätt föreslog Barn- och ungdomsberedningenlänk till annan webbplats att vi skulle minska antalet lekplatser.

Kommunen har därför tagit fram en lekplatsplan för hela kommunen. I planen har vi sett över antalet lekplatser och utvärderat dem med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de ligger, antalet barn i området, trygghet med mera. Eftersom det är många lekplatser som behöver åtgärdas har vi delat upp åtgärderna på fem år, år 2015-2019.

De som använder lekplatsen kommer att få möjlighet att påverka hur lekplatsen ska utformas. Det finns ett tema för varje lekplats, så alla lekplatser ska bli unika.

Under arbetet med lekplatsplanen har vi även besiktat alla kommunala lekplatser. Vi har åtgärdat allt som har varit akut enligt besiktningen.

LekplatsplanenPDF

När kommer min kommunala lekplats att åtgärdas?

Planering av åtgärder för lekplatser i kommunen
Lekplats
Åtgärd/typ av lekplats
Åtgärd preliminärt år
Kyrkvägen
Närområdeslekplats
2018 (flyttad till 2019)
HaglingevägenNärområdeslekplats
2018
Stensötevägen
Närområdeslekplats2019
Nattviolsvägen
Närområdeslekplats2019
Citronfjärilsvägen
Rivs2018
Drejarevägen
Rivs
2018
Ejdergatan
Närområdeslekplats2019
Snickarevägen
Närområdeslekplats2018
Skräddarevägen
Kommundelslekplats
2018
Pressarevägen
Närområdeslekplats2019


Hela listan finns i lekplatsplanen.

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens lekplatser? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshanteringlänk till annan webbplats.

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-24