Stenungsunds kommunvapen
Lek i kulturhusparken

Lekplatser

Kommunen har lekplatser i flera områden. Under år 2019 och 2020 kommer många av kommunens lekplatser att rustas upp.

Lekplatsplan

Under ett antal år har vi utrett alla kommunala lekplatser. Säkerheten på flera lekplatser har varit bristfällig. Vi har därför tagit bort många lekredskap. För att vi ska kunna sköta underhållet av lekplatserna på ett tillfredsställande sätt föreslog Barn- och ungdomsberedningen att vi skulle minska antalet lekplatser.

Kommunen har därför tagit fram en lekplatsplan för hela kommunen. I planen har vi sett över antalet lekplatser och utvärderat dem med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de ligger, antalet barn i området, trygghet med mera. Eftersom det är många lekplatser som behöver åtgärdas har vi delat upp åtgärderna över flera år, fram till 2020.

De som använder lekplatsen kommer att få möjlighet att påverka hur lekplatsen ska utformas. Det finns ett tema för varje lekplats, så alla lekplatser ska bli unika.

Under arbetet med lekplatsplanen har vi även besiktat alla kommunala lekplatser. Vi har åtgärdat allt som har varit akut enligt besiktningen.

LekplatsplanenPDF

När kommer min kommunala lekplats att åtgärdas?

Arbete och material är beställt för att under hösten 2019 kunna renovera och anlägga fyra lekplatser enligt åtgärdslistan.  Ett mer exakt datum kommer under augusti månad.

Lekplats

Åtgärd/typ av lekplats

Åtgärd planeras till år

Kyrkvägen

Närområdeslekplats

2019

Haglingevägen

Närområdeslekplats

2019

Snickarevägen

Närområdeslekplats

2019

Skräddarevägen

Kommundelslekplats

2019

Stensötevägen

Närområdeslekplats

2020

Nattviolsvägen

Närområdeslekplats

2020

Ejdergatan

Närområdeslekplats

2020

Pressarevägen

Närområdeslekplats

2020

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens lekplatser? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshanteringlänk till annan webbplats.

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-11