Gräva, schakta - tillstånd

För att få gräva på kommunal mark behöver du en godkänd öppningsanmälan. I de flesta fall behöver du också en trafikanordningsplan. 

Öppningsanmälan

För att få gräva i kommunal mark måste du göra en öppningsanmälan. Skicka in anmälan till kommunen minst tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Ansökan om servitut eller annan rättighet att ha anläggning i kommunal mark sker separat till verksamheten Exploatering. Exploaterings funktionsbrevlåda: markexp@stenungsund.se

Öppningsanmälan för schakter Pdf, 157.5 kB.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

När du ska utföra arbete på eller vid väg som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste det finnas en trafikanordningsplan. Syftet är att det ska vara framkomligt och trafiksäkert vid arbetsområdet. Planen ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi.

Planen ska innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett
  • ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer vara placerade.

I exempelsamlingen TA-KOM finns exempel på ritningar. Dem kan du använda. Det går även bra att göra en egen ritning.

Skicka in din ansökan till kommunen minst två veckor innan du ska påbörja arbetet.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad