Parkeringsövervakning

De kommunala parkeringsplatserna övervakas löpande under hela året. Om du har fått en parkeringsanmärkning som du inte tycker stämmer kan du överklaga den via Polisen.

 Exempel på vad det kan kosta att parkera fel:Överträdelse

Belopp

Parkerat på plats med förbud att parkera

500 kr

Parkerat längre än tillåten tid

300 kr

Stannat eller parkerat för att annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för personer med särskilt tillstånd

850 kr

Stannat eller parkerat på eller inom 10 meter före ett övergångsställe

650 kr

Senast uppdaterad