Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-12-07 13.59

Arbete med trapporna till gång- och cykelbron över Göteborgsvägen

Arbete pågår med trapporna på gång- och cykelbron över Göteborgsvägen. Bron är öppen som vanligt, det är bara trapporna som arbetet berör.

Nu är gjutningarna av trappan på västra sidan av gång- och cykelbron klara. Trappan ska nu få räcken och belysning och det arbetet beräknas vara klart innan jul, om inget oförutsett sker.

Arbete med trappan på den östra sidan har påbörjats och det arbetet beräknas vara klart i februari 2019.

Renoveringsarbete på GC-brons trappa

Arbete med trappan på brons västra sida

Senast uppdaterad 2018-12-07