Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2020-03-03 14.59

Begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen från och med måndag 9 mars till och med 26 april, på grund av arbete med fjärrvärmeledning.

Begränsad framkomlighet på Anråsvägen

Mellan 9-29 mars kommer ett körfält på Anråsvägen att stängas av. Trafiken kommer dirigeras med hjälp av trafiksignal. Gång-och cykelbanan påverkas inte under denna period.

Arbeten på gång- och cykelbana

Den 16 mars startar även grävarbeten på gång- och cykelbanan mellan Anråsvägen och Nolgärdesvägen. Gång- och cykelbanan är då helt avstängd, gång- och cykeltrafikanter hänvisas till alternativ väg. Arbetet beräknas pågå till 12 april.

Begränsad framkomlighet på Nolgärdesvägen

Arbeten på Nolgärdesvägen startar 13 april vilket innebär begränsad framkomlighet. Biltrafik dirigeras med hjälp av trafiksignal. Gång- och cykelvägstrafikanter kommer att ledas om i bostadsområdet. Arbetet beräknas pågå fram till och med 26 april.

Själva arbetena kommer att ske dagtid mellan klockan 7 och 16.

Tack för visad hänsyn!


9-15 mars

Anråsvägen etapp 3

Mellan 9-15 mars kommer rödmarkerad sträcka att påverkas

16 mars - 12 april

Anråsvägen etapp 2

Mellan 16 mars - 16 april påverkas rödmarkerade sträckor. Blå prickad linje är de alternativa vägar gång- och cykeltrafikanter hänvisas till.

13-26 april

Anråsvägen etapp 3

Mellan 13 april - 26 april påverkas rödmarkerade sträckor. Blå prickad linje är de alternativa vägar gång- och cykeltrafikanter hänvisas till.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-03