Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Gång- och cykelbanan mellan Tallåsen och Nyborgsvägen kommer tillfälligt stängas

Gång- och cykelbanan mellan Tallåsen och Nyborgsvägen kommer att återställas. Arbetena startar den 29 november och planeras vara färdigställda den 10 december.
Under tiden arbetena pågår kommer gång- och cykelbanan att vara helt avstängd

Gående och cyklister hänvisas under tiden till Doterödsvägen.

I samband med återställningen av gång- och cykelbanan kommer det att göras arbeten med gatubelysningen på Nyborgsvägen som i dag inte fungerar på grund av ett kabelfel.

Senast uppdaterad