Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-07-04 11.02

Minskad biltrafik in till Nösnäsbadet

Gång- och cykelbanan som leder under LV160 mot Nösnäsbadet används flitigt av gång- och cykeltrafikanter. För att höja säkerheten och minimera olovlig biltrafik kommer en bom monteras strax innan tunneln.

Under vecka 29 kommer kommunen montera en bom på gång- och cykelbanan strax innan tunneln som leder in under LV160 mot Nösnäsbadet. Syftet är att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som nyttjar gång- och cykelbanorna mot Stora Höga och Stenungsön.
Därmed minimeras olovlig biltrafik samt parkering inne på badplatsen som inte är tillåtet.

Segelsällskapet har fortsatt tillstånd och ges möjlighet att ta sig ända fram till sin anläggning.

De två befintliga parkeringsplatserna avsedda för rörelsehindrade kommer att flyttas ca 60 meter åt norr.

En bom kommer under vecka 29 monteras på gång- och cykelvägen strax innan tunneln till Nösnäs badplats. De två befintliga parkeringsplatserna avsedda för rörelsehindrade kommer att flyttas ca 60 meter åt norr.

För att höja säkerheten och minimera olovlig biltrafik kommer en bom monteras på gång- och cykelvägen, strax innan tunneln mot Nösnäs badplats.

Senast uppdaterad 2019-07-04