Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-06-19 08.20

Byggnaderna rivs CW Borgs väg

Tillfällig pendelparkering planeras på CW Borgs väg

När de gamla lokalerna på CW Borgs väg rivs under sommaren planerar kommunen att etablera en tillfällig pendelparkering på ytan. Det kommer att skapas upp till 40 nya platser som kommer vara tillgängliga från september.

Riksbyggen har anvisats marken som planeras bebyggas med seniorbostäder, trygghetsboende och kontor. Totalt planeras 150 bostäder.

Det här känns som en bra lösning då vi vet att efterfrågan på pendelparkeringar är stor. Detaljplanearbetet är inte klart och ytan kan som tidigast komma att bebyggas år 2022, säger Veronica Götzinger, verksamhetschef för Mark- och exploatering på Stenungsunds kommun.

Rivningen omfattar i det här läget CW Borgs väg 1A, 1B och 3. Det gamla kommunhuset vid Göteborgsvägen står kvar ett tag till.

40 platser åt pendlare
Rivningsarbetet kommer att ske under sommaren och ytan ska sedan bearbetas och jämnas till. Pendelparkeringen beräknas vara klar i september. Upp till 40 platser kommer att skapas till de som pendlar med tåg och buss. Parkering kommer inte vara tillåten under vissa timmar nattetid för att förhindra att pendelparkeringen kommer att användas till boende- och långtidsparkering. De befintliga 3-timmarsparkeringarna som ligger längs husen kommer att försvinna.

Senast uppdaterad 2019-06-19