Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Bilar på pendelparkering

Västtrafik planerar 90 nya pendelparkeringsplatser i Stenungsund

Nu får Stenungsund fler pendelparkeringar. Det skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. Över 160 nya parkeringsplatser i Tjörns, Stenungsunds och Alingsås kommun ska underlätta för människor att kombinera bil och cykel med kollektivtrafiken.

I Kållekärr på Tjörn inleddes bygget av en ny pendelparkering den 8 oktober och när den är klar kommer den att ha plats för 55 bilar.

I Stenungsunds kommun ska en parkering med plats för 47 bilar byggas i Nösnäs, nära hållplatsen med samma namn. Vid stationen i Stora Höga finns redan en pendelparkering men nu byggs ytterligare en på motsatt sida tågspåret som ska ha plats för 43 bilar.

I Sollebrunn i Alingsås kommun ska en pendelparkering med plats för 21 bilar byggas vid busstationen.

Samtliga nya parkeringar väntas stå klara innan årets slut.

Samverkan med andra aktörer

Västtrafik har som mål att fördubbla antalet resor till 2025 och därmed öka det hållbara resandet. Utbyggnaderna av pendelparkeringar sker i samverkan med flera andra aktörer och är en viktig del för att uppnå målet.

– Med fler parkeringsplatser längs stora pendelstråk minskar vi de hinder som kan finnas för människor att välja kollektivtrafiken. Pendelparkeringarna vi bygger gör det lättare att kombinera bilen och cykeln med buss eller tåg, säger Martin Giöbel, avdelningschef för strategisk planering på Västtrafik.

Utbyggnaden av pendelparkeringarna sker inom Västsvenska paketet, där Västtrafik har i uppdrag att tillsammans med kommunerna bygga fler parkeringsplatser för bilar och cyklar längs de större kollektivtrafikstråken.

Västtrafiks pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad