Badplatsbingo

Byt badplats, och upplev mer! Badplatsbingo är en aktivitet för hela familjen som syftar till att få kommunens invånare att sprida ut sig på kommunens samtliga badplatser, undvika trängsel och upptäcka nya platser.

Denna sommar behöver vi alla hjälpas åt och sprida ut oss på kommunens badplatser. Detta för att alla ska kunna känna sig trygga samt begränsa trängsel och smittspridning av covid-19.

I Stenungsund har vi förmånen att kunna erbjuda både salt- och sötvattens bad, och våra badplatsanläggningar är under tillsyn hela sommaren.
Men få är de som besökt och badat på dem allesammans. Denna sommar hoppas vi att alla tar chansen och badar i både Hällungens söta och vidsträckta vatten eller ifrån klipporna i Källsnäs, krabbfiske i Söskär eller manetfritt och småbarnsvänligt i Talbo. Här finns något för alla.

Vad är priset i Bingon?

Att du får se hela Stenungsunds kommun! Och förhoppningvis bli flera upplevelser rikare. Bingobricka finns för utskrift här:

Badplatsbingobricka Pdf, 2 MB.

Vad gör jag om jag upplever trängsel på badplatsen?

Om det är mycket folk på badplatsen så hoppas vi att våra besökare i första hand hörsammar vår uppmaning om att byta badplats, kanske är det glesare någon annanstans? Att hålla avstånd är ett individuellt ansvar och inget som Stenungsunds kommun kan tvinga någon till.

Vart kan jag vända mig om jag vill tipsa kommunen om trängsel på badplatser eller andra allmänna platser?

Du ska ringa till Medborgarservice på 0303-73 00 00 eller maila kommun@stenungsund.se. Medborgarservcie sammanställer alla tips och synpunkter som kommer in kopplat till trängsel och situationer där smittspridning kan uppstå.

Kommunledningen kan vid behov kontakta Smittskydd Västra Götaland för stöd i bedömning av vilka åtgärder som kan bli aktuella för att begränsa trängsel.

Senast uppdaterad