Arbetsplatsbibliotek

Arbetsplatsbiblioteket är en möjlighet för dig som inte har tid eller möjlighet att besöka biblioteket.

Böckerna finns bekvämt på nära håll i eller i anslutning till personalmatsalen, väl synliga och lättillgängligt placerade på boksnurror. Det är enkelt för den som passerar att ta del av det varierade bokutbudet, som spänner från thrillers till kokböcker, från kärleksromaner till sagoböcker för barn.

Det är lätt att låna och lämna tillbaka. Det behövs inget lånekort utan du lånar boken du vill läsa och returnerar den efter lånet. På varje arbetsplats finns ett eller flera bokombud, som gärna svarar på dina frågor.

Arbetsplatsbiblioteket är en förmån för de anställda, en resurs för företaget och berikar arbetsmiljön för bägge parter.

Har du önskemål om böcker eller idéer om arbetsplatsbiblioteket, kontakta biblioteket eller ditt bokombud.

Borealis kracker

  • 12 mars
  • 23 april
  • 11 juni

Bokombud: Maria Bildtmark, telefon 870 12.
Bibliotekarie: Maria Rådberg, telefon 818 80.

Borealis Polyeten

  • 25 februari
  • 25 mars
  • 22 april
  • 27 maj

Bokombud: Cecilia Johansson, telefon 860 00.
Bibliotekarie: Maria Rådberg, telefon 818 80.

Nouryon

  • 12 mars
  • 23 april
  • 11 juni

Bokombud: Annica Stjernström, telefon 860 00.
Bibliotekarie: Maria Rådberg, telefon 818 80.

Kontakt

Enhetschef Bibliotek

Inger Thorsen
0303-818 80
inger.thorsen@stenungsund.se

Senast uppdaterad