Läsfrämjandeplan 2021

Läsfrämjandeplan 2021

Bibliotekets läsfrämjandeplan är under året 2021 integrerad med projektet Stärkta bibliotek. Det innebär att biblioteket har förstärkts med en litteraturpedagog som har fokus på läsfrämjande programverksamhet och uppsökande läsfrämjande verksamhet för barn och unga.

Vi anpassar och ställer om verksamheten efter rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. T.ex. när vi inte kan komma ut med bokbussen till förskolor så kommer vi med boklådor. Eller att vissa av våra arrangemang genomförs digitalt istället för på plats eller med begränsat antal och utomhus.

I Samarbete med barnavårdscentral och öppen förskola

Samtliga nyblivna föräldrar bjuds in till biblioteket med sin BVC-grupp. Biblioteket berättar om barns språkutveckling och vikten av högläsning. Alla nyblivna föräldrar får ett presentkort på De små barnens bok från sin BVC-sköterska. Boken kan hämtas på biblioteket eller bokbussen.

Biblioteket besöker familjecentral / öppen förskola och berättar om barns språkutveckling och vikten av högläsning samt tipsar om böcker och om bibliotekets läsfrämjande aktiviteter. På kommunens öppna förskolor finns tamburbibliotek med bokpåsar att låna hem anpassade efter olika åldrar och på flera språk. Tamburbiblioteket är den enklaste formen att ta del av bibliotekets tjänster där föräldrar lånar med sig en bokpåse hem från en mötesplats de befinner sig på utan krav på återlämningstid.

Biblioteket genomför tillsammans med Kulturskolan dramatiserade sång- och sagostunder med olika teman och innehåll på Familjecentralen Hasselkärnan två gånger på hösten och en gång på våren.

II Barn i förskoleåldern

Alla barn i Stenungsunds kommun som i år är födda 2015 får en Femårsbok i gåva från biblioteket. Årets bok 2021 är Molnbullar av Heena Baek. I samband med detta får alla avdelningar som har barn födda 2015 ett eget exemplar av boken tillsammans med en inspirationshandledning, en läsguide och visuellt stöd till boken. Förskolorna får arbeta med boken i nio veckor och i maj kommer biblioteket ut på en bokbussturné där barnen får sina gåvoböcker. Förskolorna lämnar in dokumentation från sitt arbete med boken som resulterar i en utställning på bibliotekets barnavdelning. Biblioteket erbjuder en lekmiljö utifrån boken på barnavdelningen. Lekmiljön invigs i samband med utställningen och pågår under hela sommaren.

Alla kommunens förskoleklasser bjuds in till biblioteket för en biblioteksvisning och sagostund. I samband med besöket får barnen med sig ett brev till målsman samt förbindelsekort för att senare kunna komma tillbaka till biblioteket och få ett eget lånekort. Klassen får också med sig en bokgåva till sitt klassrum.

Biblioteket köper in media kring teman för förskola och grundskola, T.ex. genusfrågor, matematik, miljö, familj mm.

Biblioteket har ett rikt utbud av barnlitteratur på flera språk. Vi erbjuder även språkpåsar där vi plockar ihop flera böcker på samma språk i en påse att låna för familjer eller förskolor.

Sagopåsar med en barnbok och material som kan användas för att leka och dramatisera bokens innehåll finns att låna på biblioteket. Både förskolor och enskilda låntagare kan låna Sagopåsarna på biblioteket.

I biblioteket finns Äppelhyllan med media för och om barn med funktionsvariationer. Där finns böcker som väcker läsglädje eller ger stöd och inspiration till vuxna som möter barn med särskilda behov.

III Bokbussen

Vår bokbuss Hjördis erbjuder besök på kvällarna i områden där det bor många barnfamiljer för att uppmuntra barns läsning på fritiden.

Bokbussen besöker samtliga förskolor i kommunen varje månad enligt schema. På bussen finns barnbibliotekarier som kan stötta pedagoger och barn när de besöker bussen tillsammans. Pedagogerna beställer även boklådor kring teman eller sagopåsar som bokbussen tar med till förskolan.

IV Barn i skolåldern

Biblioteket samverkar med nätverk för lärarbibliotekarier kring inköp av böcker till skolbiblioteken. Biblioteket gör inköp av bestånd för läsning i grupp, ”bokpratsböcker”, eller inför författarbesök, med flera exemplar per titel. Vi köper in böcker med hög aktualitet för barn och ungdomar.

Barnbiblioteket instruerar om och förmedlar login till Legimus för egen nedladdning till de barn som behöver kompensatoriska hjälpmedel i form av talböcker (http://www.legimus.se/203492/vem-far-lana Länk till annan webbplats. ). Tjänsten Legimus erbjuds för läsning såväl i skolan som hemma.

V Biblioteket och barns läsning på fritiden

Barnavdelning på biblioteket är en inbjudande miljö som inspirerar till läsning och lek. Vi förändrar miljön utifrån våra aktiviteter och till sommaren 2021 kommer vi att inreda Lyktan utifrån miljön i boken Molnbullar. Vi erbjuder olika temahyllor på biblioteket t.ex. har vi en avdelning med böcker för vuxna om barn och föräldraskap samt en hylla med temaböcker om att få och ha syskon.

“Bebben på bibblan” är träffar för bebisar och deras vuxna en gång i månaden med läsning, sånger, ramsor, musik och en skapande aktivitet. Bebben på bibblan arrangeras tillsammans med Kulturskolan.

Sagomåndag på bibblan, för barn 2-6 år en gång i månaden. Med sagostund och fördjupad läsupplevelsen med samtal, kreativt skapande, yoga eller musik. En av träffarna per termin är på ett lov och en av träffarna per termin genomförs även uppsökande på Familjecentralen

Biblioteket erbjuder sagostunder på flera olika språk. T.ex. arabiska och somaliska.

Bibblans Bokslukarklubb för barn 9-12 år träffas en måndag i månaden och är en mötesplats för barn som gillar att läsa där vi pratar böcker, boktipsar, fikar och mycket mer.

På bibblans Skrivklubb för barn 9-12 år, träffas barn som gillar att skriva en gång i månaden tillsammans med en skrivpedagog.

Biblioteket erbjuder läsfrämjande lovaktiviteter under sportlov, sommarlov och höstlov i ett separat lovprogram. Exempelvis anordnas författarbesök, sommarbokenträffar, skrivarworkshops, tävlingar, skapande verksamhet, sagostunder och mycket mer. Lovprogrammet skickas ut genom Unikum till alla vårdnadshavare i kommunen inför lovet.

Biblioteket skapar positiva möten med böcker och litteratur under kulturhusets Barnlördagar 6 gånger per år.

På bibliotekets Instagramkonto inspirerar vi till läsning och informerar om våra läsfrämjande aktiviteter, tjänster och verktyg.

VI Biblioteket och ungdomars läsning på fritiden

Bokklubb för ungdomar som arrangeras tillsammans med en elev från Nösnäs gymnasium. Biblioteket stöttar upp med bokförsörjning och marknadsföring.

TEXT är skrivträffar för ungdomar som består av tex workshops och författarbesök för ungdomar.

#Boken är fri är ett bookcrossingprojekt där biblioteket delar ut gratis böcker till ungdomar på kommunens fritidsgårdar i Stora Höga, på Hasselgården och i RUM1.

VII Uppsökande verksamhet

Biblioteket placerar ut böcker där barn och föräldrar befinner sig under lite längre stunder. Exempelvis finns böcker i Babyloungen på torget, i BVC väntrum samt i väntrum på vårdcentralen. Under sommaren finns boklådor på Mariagårdens sommarcafé och i Kulturhusparken i samband med parklek.

Biblioteket besöker och håller i sagostunder på Kyrkans öppna förskolor. På alla kyrkans tre öppna förskolor i kommunen finns tamburbibliotek med bokpåsar att låna hem, dels anpassade efter olika åldrar och även på flera olika språk.

Biblioteket besöker olika arrangemang exempelvis Arenadagen för ungdomar och Hasselgårdens Sommarskoj för barn 9-12 år. Vi delar ut gratis böcker och informerar om bibliotekets läsfrämjande arrangemang.

Läsfrämjande besök sker varje termin på kommunens ungdomscafé som är en öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer.

Biblioteket besöker regelbundet Svenska kyrkans kvinnocafé (Kvinnor tillsammans för integration) där vi träffar föräldrar och berättar om biblioteket, vikten av högläsning och bjuder in till våra aktiviteter.

Senast uppdaterad