Projekt på biblioteket

logo BIV

Bibliotek i Väst - fördjupad samverkan

Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö bildade 2006 en gemensam arbetsgrupp för mediesamarbete. Projektet har utvecklats på ett positivt sätt och har också skapat förutsättningar för ett ökat samarbete inom flera områden.
2015 har även Lilla Edets kommun kommit med i samverkansprojektet.

Vi utvecklar nu ett fördjupat samarbete som omfattar:

 • En gemensam webbplats, med samsökning och exponering av vårt gemensamma utbud samt gemensamt lånekort.
 • Marknadsföring
 • Lärmiljöer - vuxnas lärande
 • Programverksamhet
 • Medier
 • Upphandling och inköp
 • Verksamhets- och kompetensutveckling

Invånarna i våra sju kommuner rör sig till vardags över kommungränserna för att komma till arbete, studier eller någon annan form av service. Vi vill riva våra gränser för att kunna erbjuda en bättre och tillgängligare biblioteksservice genom ett utökat samarbete och ett bättre utnyttjande av resurser.

Vi vill bli tydligare mot våra användare och erbjuda ett enkelt gränssnitt till våra tjänster, såväl på webben som i den fysiska biblioteken.

Bibliotek i Väst ska vara ett starkt varumärke som står för en jämn och hög gemensam servicenivå.

Ses på bibblan, förstärkt biblioteksverksamhet i Stenungsund

Vi ser att många barn och deras föräldrar inte kommer till biblioteket, Många vet inte att biblioteket är gratis att använda och att det är öppet för alla.
Vi ser att många barn som själva besöker biblioteket vill ha lästips och vistas i en trygg miljö där vuxna finns till hands på barnbiblioteket. Föräldrar vill gärna ha någon att fråga om råd och förslag kring sina barns läsning.

För att inspirera fler barn och deras föräldrar att läsa med sina barn förstärker vi barnbiblioteket med en uppsökande barnbibliotekarie som kan bygga relationer mellan biblioteket och barn och unga i kommunen. Den uppsökande barnbibliotekarien möteer barn och unga både utanför bibliotekets väggar och välkomnar barnen när de kommer till biblioteket.

Vi vill

 • skapa läsinspiration och göra flera barn till läsare
 • skapa trygga miljöer för barn som besöker barnbiblioteket
 • nå barn som inte brukar läsa böcker genom "popup-bibliotek" på öppna förskolan, fritidsgården, badstranden och andra platser där barn träffas
 • öka kunskapen om biblioteket och inspirera föräldrar att läsa med sina barn
 • förstärka bokbussens läsfrämjande samarbete med kommunens förskolor

Femårsboken

Alla femåringar i kommunen får en bokgåva från biblioteket. Femåringarna bjuds in till biblioteket och träffar barnbibliotekarien som berättar en saga. Förskolor i kommunen har skapat tittskåp i temat som finns utställda i biblioteket.
Årets femårsbok är "Molnbullar" av Heena Baek

De små barnens bok - bokgåva till alla nyfödda

Att sjunga och leka med rim och ramsor är den bästa språkstart du kan ge ditt barn! Alla nyfödda barn i Stenungsunds kommun får ett presentkort på sin BVC som kan bytas mot en bokgåva på biblioteket eller bokbussen. Vi visar er gärna biblioteket och berättar mer om vår verksamhet.

Boken heter De små barnens bok och är en antologi med verser, sånger och små berättelser sammanställd av Siv Widerberg.   Boken delas ut i samarbete mellan BVC, Stenungsunds bibliotek och Kultur i Väst Regionbiblioteket.

Sagoregister

Söker du en särskild saga?
Här hittar du ett register över bibliotekets sagosamlingar
Länk till sagoregister Pdf, 241.4 kB.


Avslutade projekt

Lokala läsambassadörer

Biblioteket vill ge barn och deras föräldrar möten med läsning och litteratur. Genom att
arbeta med högläsning, sång och ramsor och sagostunder på olika språk vill vi väcka intresse
för böcker och lust att läsa.
Genom att rekrytera läsambassadörer lokalt som har ett eget intresse för läsning med olika
modersmål kan projektet nå många grupper av barn och föräldrar. Läsambassadörerna får stöd och fortbildning av barnbibliotekarier för att kunna träffa olika grupper med barn och vuxna.

Samverkan sker med öppen förskola, familjecentral, boendestödjare och andra kommunala aktörer samt föreningsliv. Besök med bokbussen synliggör projektet och skapar ett intresse för det lokala biblioteket.

Med öppna öron - läs i väst

I samarbete med en eller ett par förskolor i varje kommun vill vi pröva och utveckla metoder för att förmedla läsglädje och läslust till förskolebarnens närmaste vuxna.
I Stenungsund har projektet genomförts på Kryssets förskola i Ödsmål. Ett syfte har också varit att stärka samarbetet mellan föräldrar, förskola och bibliotek. Avslutat 2017.

Boktips.net

www.boktips.net Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan folkbibliotek i Västra Götaland. Prenumerera på de senaste boktipsen direkt bland dina bokmärken med hjälp av RSS.

Open disc

OpenDisc var en cd som innehöll ett stort antal fria och öppna program. Programmen är fria att distribuera och använda.

Läsa tillsammans

Projektet "Läsa tillsammans" genomfördes för att väcka läslust och erbjuda barn och vuxna möten med roliga och spännande barnböcker. Alla elever i årskurs ett fick ett presentkort i skolan som kunde bytas mot  en bok.

Hälsopunkt


Hälsopunkt var ett samverkansprojekt mellan biblioteket, vårdcentralen och folkhälsorådet som erbjöd information och rådgivning kring hälsa och välbefinnande. Nu finns materialet att låna på biblioteket. Projektet avslutades 2011.

Ladda ner informationsfolder (pdf-format) här:
Stress-folder Pdf, 5.4 MB.   |    Sömn-folder Pdf, 4.7 MB.

Kontakt

Stenungsunds bibliotek

Besöksadress

Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1
444 30 Stenungsund

Postadress

Stenungsunds bibliotek
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

0303-818 80
bibliotek@stenungsund.se

Öppettider

Vardagar kl 10-19 (8-10 med självservice)
Lördagar kl 11-15
Söndagar stängt

Stenungsunds bibliotek på sociala medier

Senast uppdaterad