Låneregler Bibliotek i Väst

Lånevillkor Bibliotek i Väst

Låntagaravtal

När du skriver på ditt bibliotekskort godkänner du att dina personuppgifter finns med i Bibliotek i Västs gemensamma biblioteksdatabas. Följande kommuner ingår i Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Du godkänner också att ta del av och följa bibliotekets låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem. Fullständiga och uppdaterade låneregler kan du alltid hitta på biv.se. 

Låneregler

Lån

Det är gratis att låna.

Bibliotekskort

För att låna på biblioteket behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste visa legitimation för att få ett kort. Första bibliotekskortet är gratis. Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Du kan själv spärra ditt kort på biv.se.

Bibliotekskort för barn

Är du under 18 år måste vårdnadshavare ge sitt skriftliga medgivande för att du ska få ett bibliotekskort. Vårdnadshavare ansvarar för dina lån tills du fyller 18 år. När du fyllt 18 år är du själv ansvarig för lånen. Då spärras ditt kort och du måste komma till biblioteket för att uppdatera personuppgifterna. Ta med legitimation.

Pinkod (personlig kod)

Till bibliotekskortet väljer du en fyrsiffrig säkerhetskod, en pinkod. Du behöver den för att låna i våra utlåningsautomater. Du använder också pinkoden när du loggar in på vår webbplats biv.se. Du kan själv ändra pinkoden under "Mina uppgifter" när du är inloggad.

Lånetid

4 veckor: Böcker, ljudböcker, musik, språkkurser
2 veckor: Om det är kö
2 veckor: Tidskrifter, TV-serier
1 vecka: Filmer
Fjärrlån: Varierande lånetid, styrs av utlånande bibliotek

Åldersgränser

Du måste vara 18 år för att låna film och vissa tv-spel.

E-böcker och e-ljudböcker

E-böcker och e-ljudböcker lånar du via vår katalog på biv.se eller genom appen Biblio.
Du får låna en e-bok/e-ljudbok per vecka. E-bokslån gäller i 28 dagar. Efter 28 dagar slutar
e-boken att fungera. Ett e-bokslån kan aldrig återlämnas för sent eller få övertidsavgift.  

Omlån

Du kan göra omlån själv på biv.se. Du får göra upp till två omlån. Om det är kö på det du lånat går det inte att låna om.

Återlämningsdatum

Återlämningsdatum finner du på ditt kvitto eller under ”Mina lån” på biv.se. Det är ditt ansvar att lämna tillbaka lånen i tid. Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift.

Övertidsvarning

Du som angett en e-postadress får en förvarning via e-post ett par dagar innan lånetiden har gått ut. Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om du av någon anledning inte får övertidsvarningen och dina lån blir försenade. 

Försenat material

Försenade lån kostar 10 kronor per påbörjad vecka och bok för dig som fyllt 18 år. Barnböcker ger ingen övertidsavgift. Biblioteket skickar en påminnelse till dig om du inte återlämnar dina lån.

Om dina lån trots påminnelsen inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna, eventuell övertidsavgift samt fakturaavgift. Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald faktura eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Obetalda räkningar följer respektive kommuns regler för inkassoförfarande. Om du har frågor om påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.

Webbkatalog

I vår webbkatalog biv.se kan du söka efter böcker och annat material. Om du loggar in kan du se vad du har lånat och när det ska lämnas tillbaka. Du kan göra omlån och göra reservationer. Du kan spara titlar i en minneslista samt spara din lånehistorik. Du kan också ändra kontaktuppgifter och byta pinkod. 

Reservera

Du kan reservera allt material inom Bibliotek i Väst och hämta det på ditt lokala bibliotek. Det kostar inget att reservera och du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. Du får ett meddelande via e-post eller brev när din reservation finns att hämta. Några av biblioteken kan också meddela via SMS.

Fjärrlån

Om det du söker inte finns på Bibliotek i Väst kan vi hjälpa dig att beställa ett fjärrlån. Att beställa fjärrlån är gratis i de flesta fall. I vissa fall kan det bli en kostnad för kopiering, när materialet inte får lånas ut. Det kan även bli en kostnad att beställa fjärrlån från länder utanför Sverige. Vi informerar tydligt i förväg om eventuell kostnad. 

Avgifter

Nytt lånekort 20 kronor
Övertidsavgifter - gäller dig som fyllt 18 år
Medier för vuxna: 10 kronor per media och påbörjad vecka 
Maxavgift per media: 50 kronor 
Maxavgift per återlämningstillfälle: 200 kronor 
Fakturaavgift 10 kronor
Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material
Vuxenmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 200 kronor 
Barnmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 100 kronor 
Tidskrift vuxen: 75 kronor 
Tidskrift barn: 50 kronor 
Dvd, tv-spel, språkkurs: 500 kronor

Om inköpspriset på materialet överstiger schablonen gäller återanskaffningsvärdet.

Fjärrlån: lägsta belopp 600 kronor, styrs av utlånande bibliotek

Hantering av personuppgifter 

Bibliotek i Väst hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  

De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Uppgifterna uppdateras kontinuerligt via folkbokföringsregistret (Navet). Även lån och reservationer räknas som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB,  har tillgång till dina uppgifter.  

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Bibliotek i Väst om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.   

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Sju dagar efter dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen. Låntagare som inte varit aktiva på tre år raderas. 

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Ale
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Organisationsnummer 202000-1439
Ale kommun
449 89 Alafors
Telefon: 0303-330000
E-post: kommun@ale.se
Dataskyddsombud: Ej utsedd

Kungälv
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1371
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
Telefon: 0303-238000
E-post: kommun@kungalv.se
Dataskyddsombud: Carl Andersson, tel: 0303-239115, e-post: dataskyddsombud@kungalv.se

Lilla Edet
Personuppgiftsansvarig: Kultur och fritidsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1496
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet
Tel: 0520-659500
E-post: kommunen@lillaedet.se
Dataskyddsombud: Maria Olegård, tel: 0520-659512, e-post: maria.olegard@lillaedet.se

Orust 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1314
Orust kommun
473 80 Henån
Tel: 0304 -334000
E-post: kommun@orust.se
Dataskyddsombud: Ej utsedd

Stenungsund
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1298
Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
Tel: 0303-730000
E-post: kommun@stenungsund.se
Dataskyddsombud: Johan Bergström, e-post: dso@goteborgsregionen.se

Tjörn 
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1306
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-601000
E-post: kommun@tjorn.se
Dataskyddsombud: Elisabet Ahlin, tel: 0304-601021, e-post: elisabet.ahlin@tjorn.se
  

Öckerö 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1280
Öckerö kommun
475 80 Öckerö
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se
Dataskyddsombud: Madeleine Arvidsson Wäli, tel: 031-3355253, e-post: madeleine.arvidsson.wali@grkom.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Tel. 08-657 61 00  
E-post: imy@imy.se

Kontakt

Enhetschef Bibliotek

Inger Thorsen
0303-818 80
inger.thorsen@stenungsund.se

Senast uppdaterad