Fonder och stiftelser för föreningar

Utöver det stöd som kommunen ger till föreningslivet finns andra verksamheter som kan bidra med ekonomiskt stöd till projekt eller till föreningsanläggningar. Här kan du hitta länkar till fonder och stiftelser och få tips om vad som är viktig att tänka på inför ansökningar.

Förbered dig inför ansökan om bidrag från stiftelse eller fond

Olika fonder har olika inriktningar, men gemensamt är att föreningen alltid behöver motivera varför insatsen behövs. Ofta krävs att någon form av samhällsnytta uppnås till exempel bättre hälsa, integration, miljö, tillgänglighet, säkerhet m.m.

Projektidéer - Fonder och stiftelser kan täcka kostnader för en idé som din förening vill genomföra. Det kan vara att driva ett projekt där ni provar på att bedriva en fritidsgård, utbildar unga ledare eller samarbetar med lokala organisationer för att lösa en gemensam utmaning. Det behöver ofta vara nyskapande, alltså något som föreningen inte har i sin ordinarie verksamhet.

Anläggning och investeringar - I en del fonder kan föreningen söka stöd för en investering i en byggnad eller anläggning. Då är det viktigt att definiera varför investeringen ska göras. Vill ni tex bygga större för att nå fler, bygga omklädningsrum för tjejer och killar eller handikappanpassa för att nå nya målgrupper? Kanske vill ni få anläggningen mer miljövänlig, eller helt enkelt renovera för att överhuvudtaget kunna fortsätta bedriva verksamheten.

Om du hyr en lokal av kommunen eller någon annan kan du aldrig söka stöd för något som hyresvärden ansvarar för. I kommunens fall ansvarar oftast avdelning Fastighet för yttre underhåll av byggnader. Däremot kan du söka stöd för det som föreningen själv har underhållsansvar för. Ofta insidan av byggnader, underhåll av markanläggningar, fotbollsplaner, paddockar, anläggning av leder, staket, läktare osv.

De krävs oftast ett underlag i form av offert eller kostnadsbeskrivning och du kan behöva redovisa kostnader för ditt projekt eller investering i efterhand med t ex lönespecifikationer, kvitton eller fakturor. Du behöver ofta redovisa antal deltagare som projektet nått och de "mjuka värdena", till exempel hur föreningen har utvecklats och vilka mervärden som har uppstått. Det är ofta mycket administration, så det är bra att utse någon i föreningen som är ansvarig för att söka bidrag och redovisa projekten.

Tänk på att du ofta behöver tillstånd från din hyresvärd för att göra ändringar i en lokal eller markarbeten på en anläggning. Du kan också behöva bygglov, marklov eller miljötillstånd. Ibland kan du behöva nyttjanderättsavtal för att bygga nytt eller bedriva verksamhet i skog och mark.
Bygga nytt ändra eller riva

Om du vill anordna ett evenemang på offentlig plats behövs ofta tillstånd.
Utemiljöer och allmänna platser

Föreningen kan kontakta föreningsutvecklare för att hitta rätt väg in i kommunen och få hjälp med vilka ansökningar som behövs.

Oftast är det lättare att få stöd om du har tänkt till kring hela finansieringen. De flesta fonder ger endast delfinansiering, så du behöver ofta stå för en egen insats i form av ideellt arbete eller kontanta medel. Du kan även kombinera olika fonder med varandra eller få delar finansierat via kommunens föreningsbidrag.

Du behöver också kunna finansiera driften av en ny anläggning eller investering på lång sikt. Stenungsunds kommun ger till exempel inte anläggningsstöd till en anläggning eller investering som föreningen gjort utan samråd med kultur och fritid. En bidragsberättigad förening som söker anläggningsstöd årligen ska alltid kontakta föreningsutvecklare tidigt i planeringsstadiet av en investering eller nybyggnation.

Storleken på anläggningsstöd varierar också utifrån kommunens budget, det är därför viktigt att föreningen har en långsiktig plan för hur verksamheten kan bära sig själv.

Lista över fonder och stiftelser

De flesta av fonder och stiftelser som presenteras på denna sida är sådan som andra föreningar i Stenungsunds kommun har fått stöd av.

"Stora fondboken, 7.581 givare som kan ge bidrag inom alla tänkbara områden" finns också att låna på biblioteket.

Länsstyrelsens sökbas Länk till annan webbplats.
Gå till avancerad sök och sök på ändamål. Använd sökord som till exempel barn, unga, ungdom, idrott, kultur, fostran, hembygd, landsbygd beroende på vad du söker efter.

www.globalgrant.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du loggar in med ditt bibliotekskort.

Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Minnesfonden ska enligt testamentet ”användas till årligt understöd till behövande eller sjuka äldre personer inom kommunen vilka ej åtnjuta kommunalt understöd”.

Handikappföreningar kan ansöka om medel ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond då stiftelsens stadgar har ändrats.
Syskonen Parkers minnesfond

Riksidrottsförbundet (RF) - Bidrag och stöd (nationell och grenspecifik nivå)

Riksidrottsförbundet har årligen flera olika utlysningar för stöd, bland annat LOK-stöd, olika typer av satsningar inom respektive specialförbund och kompensationsstöd för Corona. Ansökningar görs i Idrott Online.
RF bidrag och stod Länk till annan webbplats.

RF-SISU Västra Götaland

Föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet har en egen lokal idrottskonsulent som också är kontaktperson för de regionala stöden från RF-SISU. Stenungsunds kommun och RF-SISU har en överenskommelse och samarbetar ofta kring att stötta föreningar och bedriva olika projekt.
Kontaktuppgifter till idrottskonsulent i Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.
Mer om bidrag och stöd från RF-SISU Länk till annan webbplats.

RF - Verktyg och finansiering för Hållbar idrott

RF har verktyg för hur föreningar kan vara med och bidra till de globala hållbarhetsmålen.
RF hållbar idrott - verktyg-och-resurser Länk till annan webbplats.

Kungliga stiftelser

Kungahuset har stiftelser inom flera områden som hjälpverksamhet, kultur, utbildning och vård och ungdomsverksamhet.
Kungliga stiftelser Länk till annan webbplats.

Prins Carl Gustafs stiftelse Länk till annan webbplats.
Konung Gustav V:s 90-årsfond Länk till annan webbplats.
Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond Länk till annan webbplats.
Kronprinsessan Margaretas minnesfond Länk till annan webbplats.
Kronprinsessan Victorias fond Länk till annan webbplats.

Jerringfonden

Bidrag till verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.
Jerringfonden Länk till annan webbplats.

Idéer för livet

Bidrag till idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa.
Idéer för livet Länk till annan webbplats.

Ung i södra Bohuslän
Kan sökas för att genomföra en idé av den som är 13-26 år via en grupp eller förening.
Ung i södra Bohuslän Länk till annan webbplats.

Många av dessa fonder kan även kommuner söka stöd av. Eftersom det redan kan pågå eller planeras projekt inom dessa ansökningsområden är det bra att i planeringsstadiet föra dialog med kommunens föreningsutvecklare, folkhälsoplanerare och/eller friluftssamordnare.

Leader

Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. Den finansieras av EU-stöd och Leader har ett lokalt kontor i Stenungsund på fregatten. Inom Leader kan föreningar söka bidrag för idéer som bidrar till att uppfylla följande mål:
Mål 1 – Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete
Mål 2 – Lokal och resilient matproduktion
Mål 3 – Upplevelser i världsklass
Leader Södra Bohuslän Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens stöd för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Stöd för landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Allmänna arvsfonden - Projekt

Allmänna arvsfonden kan ge finansiering för nyskapande projekt. Inför denna ansökan är det bra att prata med föreningsutvecklare och med andra föreningar som har ansökt och beviljats stöd. Stödet kan riktas till barn och unga, funktionshindrade eller äldre + 65 år.
Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats.

Fonder som kan ge stöd för anläggningar

Utrustning och mindre investeringar i anläggning kan oftast även sökas i fonderna för projekt.
Fonder för mindre projekt, utbildningar och funktionshinder

Tänk på att om du hyr en lokal av kommunen eller någon annan kan du inte söka stöd för något som hyresvärden ansvarar för. Du kan även behöva bygglov, marklov eller andra tillstånd.
Förbered dig inför ansökan

Riksidrottsförbundet

Föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet kan göra ansökningar i Idrott Online.
Stöd till idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd) Länk till annan webbplats.
Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) Länk till annan webbplats.
Stöd till energi- och miljöprojekt Länk till annan webbplats.
Stöd till renoveringsprojekt Länk till annan webbplats.
Stöd till säkerhetsprojekt Länk till annan webbplats.
Stöd till utrustning för parasport Länk till annan webbplats.

Allmänna arvsfonden - Lokal och anläggning

Allmänna arvsfonden kan ge större finansiering för investeringar i anläggningar som bidrar till en nyskapande verksamhet. Det krävs en långsiktighet hos föreningen eftersom uppföljning görs under en tioårsperiod. Inför denna ansökan är det bra att prata med föreningsutvecklare och med andra föreningar som har ansökt och beviljats stöd. Stödet kan riktas till barn och unga, funktionshindrade eller äldre + 65 år.

Thordenstiftelsen

Har finansierat mycket till kommunens föreningsliv genom åren. En förening kan inte ansöka vid varje ansökningstillfälle, men flera föreningar har fått stöd återkommande. Stödet delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier.  
Thordenstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

XL - hjälpen
Klubbar och föreningar kan få hjälp med byggprojekt de drömmer om som de inte har möjlighet att genomföra själva. Exempelvis läktare, skateboardramp eller renovering av klubbhus.
XL-hjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Senast uppdaterad