Stenungsunds kommunvapen

Välkommen att söka stöd från Kulturmiljonen!

Har du/ni idéer om ett kulturprojekt som kan beröra och få positiva effekter för invånare i flera kommuner i Göteborgsregionen?

Nu finns chansen att söka bidrag för att starta och driva spännande och nyskapande projekt eller insatser! Det kan handla om exempelvis kulturturism, evenemang och festivaler över kommungränser eller nya kulturella/konstnärliga produkter och tjänster.

Kulturmiljonen beviljar stöd för:
Projekt
Insats (förstudie, konferens, seminarium eller liknande)

Kulturmiljonen ska stödja projekt och insatser som främjar området kultur och tillväxt. Särskilt fokus läggs vid den sociala dimensionen i en hållbar samhällsutveckling.

Bidrag kan beviljas till max hälften av kostnaderna för projektet, resten måste ni stå för själva. Det behöver inte innebära kontanta medel, utan kan handla om eget arbete, lokaler etc.

Samarbeten mellan olika aktörer uppmuntras, till exempel mellan kommuner, föreningar och näringsliv, och det är särskilt intressant om projektet är nyskapande och arbetar med nya metoder och arbetsformer som kan stimulera och utveckla kulturen.
Chansen att få bidrag ökar också om projektet gynnar jämställdhet, tillgänglighet, integration och miljö.

Här finns mer information och ansökningshandlingar (pdf)PDF

Ansökningar tas emot under två perioder, den första avslutas 15 mars, den andra 15 september.

Kontaktperson:
Åsa Jansson
Processledare
0304-60 12 18
asa.jansson@tjorn.se

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Stödjer projekt och insatser som främjar området kultur och tillväxt. Särskilt fokus läggs vid den sociala dimensionen i en hållbar samhällsutveckling.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Text

Senast uppdaterad 2018-03-05