Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kurser

Orkester hösten 2020

Orkestrarna riktar sig till musikelever som har spelat sitt instrument i minst ett år. Man anmäler sig inte till dessa via hemsidan, utan genom att ta kontakt med undervisande lärare. Om du inte tar lektioner för någon av kulturskolans lärare så krävs en provspelningar innan du får börja.

Mellanbandet
Måndagar 16.45-17.25
Biografen, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Pia, Nis och Mattias

Det Stora Bandet
Måndagar 17.30-18.20
Biografen, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Pia, Nis och Mattias

Folkmusikensemblen
Tisdagar 18.15-19.15
Biografen, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Nis

Kurser från årskurs 2

Bild & form
I bild- och formkursen skapar vi ett lustfyllt rum där fantasin och skaparglädjen får flöda. Vi arbetar med flera olika tekniker och material, bland annat teckning, måleri, papier-maché, lera, tryck och återvunnet material. Genom praktiska övningar lär vi oss att experimentera med djup, balans, linjer, mönster, form och yta. Kursen sker i grupp om cirka tolv elever. Oftast arbetar eleverna individuellt vid varje moment, men ibland gör vi även gemensamma verk. Allt material ingår i avgiften.

Grundkurs: Blockflöjt
Blockflöjten har många goda egenskaper. En av dem är att den är förhållandevis lätt att lära sig spela. Dessutom har den en vacker klang. Den är praktisk och lätt att ta med sig. Du behöver en sopranblockflöjt och en spelbok. Undervisas sker i grupp och att kursen tar slut efter ett år. Grundkurser kostar halv terminsavgift. Efter att ha gått denna grundkurs har du förtur till att börja spela andra blåsinstrument, så som saxofon, trumpet och tvärflöjt.

Grundkurs: Ukulele
Ukulele är ett litet och smidigt stänginstrument med fyra strängar. Ukulele spelas nästan uteslutande som ett kompinstrument, så det faller sig naturligt att man sjunger samtidigt som man spelar. Grundkursen löper över ett helt skolår där man tillsammans i grupp får lära sig en handfull ackord och olika kompstilar. Grundkurser kostar halv terminsavgift. Efter att ha gått denna grundkurs har du förtur till att börja spela gitarr.

Rytmik & teaterlek
Vi leker och skapar tillsammans. Vi kommer att använda kropp och röst på olika sätt. Vi fantiserar och improviserar. Ingen föreställning sätts upp, utan vi träffas för att sjunga och leka.

Kurser från årskurs 3

Gitarr
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att ackompanjera samt använda gitarren som soloinstrument. Kurslitteratur skapas i samråd med läraren. Undervisningen sker enskilt eller i liten grupp. Du behöver ta med din egna gitarr till lektionerna.

Piano
Piano förkommer i nästan alla musikaliska sammanhang. Pianot används till solospel, ackompanjemang, i ensemble och i orkester. Du behöver ha ett akustiskt piano eller ett digitalpiano med vägna tangenter att öva på hemma. Undervisningen sker enskilt eller i liten grupp.

Saxofon
Saxofon är ett blåsinstrument som är vanligt inom jazz, pop, rock, folkmusik och även i sentida klassisk musik. Vi spelar både efter noter och på gehör. Första terminen använder vi spelboken Altsax.nu. För att spela saxofon behöver du ett eget instrument. I musikaffärerna finns det möjlighet att hyra, fråga oss gärna om tips vart du ska vända dig.

Trumpet
Trumpeten är ett blåsinstrument som ofta används i klassisk musik och i jazzensembler. Vi använder ingen spelbok. Vi spelar först helt på gehör. Succesivt introduceras även notläsning. Lektionerna ges enskilt eller tillsammans med en spelkompis. Eftersom trumpet kräver mycket muskelstryrka i läpparna behöver du spela en liten stund varje dag för att utvecklas och att det ska bli kul att spela. Du får låna en trumpet gratis av kulturskolan första året.

Tvärflöjt
Flöjt är ett mycket användbart melodiinstrument. Du kommer i undervisningen att få spela musik från olika genrer som exempelvis visa, jazz, pop och klassiskt. Om du spelar tvärflöjt kan du efter cirka ett år börja spela i orkester tillsammans med elever som spelar andra instrument. Du behöver förstås ett instrument när du börjar spela. I musikaffärerna finns möjlighet att hyra. Vi spelar efter noter och startar med spelboken "Flöjten och jag del 1". Undervisningen på tvärflöjt sker individuellt eller i mindre grupper.

Kurser från årskurs 4

Drama
Grunden i dramaundervisningen är samarbete, nyfikenhet och fantasi. Vi gör improvisations- och samarbetsövningar, övar oss i att gestalta olika roller och känslouttryck, samt att våga stå på en scen och visa eller berätta något för en publik. Vid terminssluten bjuds familj och vänner in och vi visar upp vad vi har arbetat med.

Elbas
Vi lär oss om basen och dess användningsområden, grundläggande teknik och harmonilära. Inga krav på förkunskaper krävs, men du behöver tillgång till en egen elbas. Vi kompar rock och poplåtar, och lär oss klassiska basgångar. Eleven får också själv välja låtar att spela. Grafisk notation och traditionella noter kan också vara en del av kursen. Eleven bör ta med sitt eget instrument till lektionerna.

Elgitarr
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att ackompanjera samt använda elgitarren som soloinstrument. Du behöver tillgång till en egen elgitarr. Kurslitteratur skapas i samråd med läraren, och undervisningen utgår från elevens behov och önskemål. Eleven bör ta med sitt eget instrument till lektionerna.

Trumset
Kursen behandlar trumsetspel inom olika genrer. För att få gå kursen krävs att du har tillgång till ett trumset hemma.

Kurser från årskurs 6

Solosång
Sånglektionerna går ut på att lära känna sin egen röst och utveckla sin sångteknik. Eleven bestämmer i stor utsträckning själv val av låt att sjunga. Sångkursen bygger på ett stort egenansvar att sjunga mellan lektionerna. Kursen är vägledande – men inte drivande – i elevens egna sångliv.

Kurser från årskurs 8

Teater
Teatergruppen skapar tillsammans en föreställning. Föreställningen filmas och/eller sätts upp på scen. Inga förkunskaper krävs. Men du som tackar ja till att vara med i kursen förbinder dig att vara med hela terminen, samt att du prioriterar att vara med på de föreställningar som sätts upp framför ev. andra aktiviteter du har. Varje medlem i teatergruppen är viktig och kan inte bytas ut. Därför ställs höga krav på närvaro.

Kontakt

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Lärare och administratör

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad