Stenungsunds kommunvapen

Kurser

Ensembler hösten 2019

Ensemblerna riktar sig främst till elever som går instrumentkurser hos Kulturskolan och som har tagit lektioner i minst ett år, men alla är välkomna i mån av plats. Man anmäler sig inte till dessa ensembler via hemsidan utan genom att ta kontakt med undervisande lärare. I vissa fall kan enklare provspelningar krävas innan deltagande.

Slagverksensemblen
För slagverkselever på högstadiet och gymnasiet.
Måndagar 16.30-17.20
Skaparverkstan, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Mattias

Havsorkestern
För blåselever på mellanstadiet.
Måndagar 16.45-17.25
Biografen, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Fredrik, Pia och Nis

Konsertbandet
För musikelever på högstadiet och gymnasiet.
Måndagar 17.30-18.20
Biografen, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Fredrik, Pia, Nis och Mattias

Folkmusikensemblen
För musikelever på högstadiet och gymnasiet.
Tisdagar 17.30-18.10
Skaparverkstan, Kulturhuset Fregatten
Lärare: Nis

Kurser från årskurs 2

Bild & form
I bild- och formkursen skapar vi ett lustfyllt rum där fantasin och skaparglädjen får flöda. Vi arbetar med flera olika tekniker och material, bland annat teckning, måleri, papier-maché, lera, tryck och återvunnet material. Genom praktiska övningar lär vi oss att experimentera med djup, balans, linjer, mönster, form och yta. Kursen sker i grupp om cirka tolv elever. Oftast arbetar eleverna individuellt vid varje moment, men ibland gör vi även gemensamma verk. Grupperna indelas efter ålder. Allt material ingår i avgiften.

Grundkurs: Blockflöjt
Blockflöjten har många goda egenskaper. En av dem är att den är förhållandevis lätt att lära sig spela. Dessutom har den en vacker klang. Praktisk och lätt att ta med sig. I den här kursen använder vi oss av både gehörsspel och notläsning. Du behöver en sopranblockflöjt och en spelbok. Undervisas sker i grupp och att kursen tar slut efter ett år. Vill man fortsätta får man anmäla sig igen. Ingen platsgaranti ges vid denna återanmälan, utan man tas in i mån av plats.

Grundkurser kostar halv terminsavgift.

Grundkurs: Ukulele
Ukulele är ett litet och smidigt stänginstrument med fyra strängar. Ukulele spelas nästan uteslutande som ett kompinstrument, så det faller sig naturligt att man sjunger samtidigt som man spelar. Grundkursen löper över ett helt skolår där man tillsammans i grupp får lära sig en handfull ackord och olika kompstilar. Undervisas sker i grupp och att kursen tar slut efter ett år. Vill man fortsätta får man anmäla sig igen. Ingen platsgaranti ges vid denna återanmälan, utan man tas in i mån av plats.

Grundkurser kostar halv terminsavgift.

Kurser från årskurs 3

Drama
Grunden i dramaundervisningen är leklust och fantasi. Vi gör improvisationsövningar och lekar för att träna oss att samarbeta och ta vara på varandras idéer. Vi övar oss i att gestalta olika roller och känslouttryck och att våga stå på en scen och visa eller berätta något för en publik. Vid terminssluten bjuds familj och vänner in och vi visar upp vad vi har arbetat med.

Elbas
Vi lär oss om basen och dess användningsområden, grundläggande teknik och harmonilära. Vi kompar rock och poplåtar, och lär oss klassiska basgångar. Eleven får också själv välja låtar att spela. Grafisk notation och traditionella noter kan också vara en del av kursen. Deltagaren måste ha eget instrument.

Gitarr / Elgitarr
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att ackompanjera samt använda gitarren som soloinstrument. Inga krav på förkunskaper krävs, men du behöver tillgång till en egen gitarr. Kurslitteratur skapas i samråd med läraren, och undervisningen utgår från elevens behov och önskemål. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp om två till fyra elever. Du bestämmer själv om du vill spela akustisk gitarr eller elgitarr.

Piano
Piano förkommer i nästan alla musikaliska sammanhang. Pianot används till solospel, ackompanjemang, i ensemble och orkester. Som pianist kan man spela många olika stilar; allt från klassiskt, jazz, folkmusik till pop och rock. De första terminerna spelar man vanligtvis tillsammans med en kompis. Du behöver ha ett akustiskt piano, digitalpiano eller elpiano hemma att öva på.

Saxofon
Saxofon är ett blåsinstrument av metall som räknas till träblåsinstrumenten på grund av sin konstruktion med ett enkelt rörblad och att den har fler än två öppningar. Saxofon är ett vanligt instrument inom jazzen, men används också inom pop-, rock och folkmusik samt inom den klassiska musiken. När du spelar saxofon spelar vi både efter noter och på gehör (utan noter). Vi spelar till en början ur spelboken Altsax.nu. Det finns, förutom dina individuella lektioner, möjlighet att efter första året vara med i kulturskolans blåsorkestrar och andra ensembler. För att spela saxofon behöver du ett eget instrument. I musikaffärerna finns det möjlighet att hyra, fråga oss gärna om tips vart du ska vända dig.

Trumpet
Trumpet är kanske det allra mest kända bleckblåsinstrumentet, med tre ventiler som man trycker ner. Det är ett ljudstarkt instrument som man får ton i genom att ”buzza” med läpparna. Vi använder ingen spelbok första terminen, utan börjar helt på gehör. Termin två introduceras noter, och i regel behöver man då köpa en spelbok. Lektionerna ges enskilt eller tillsammans med en spelkompis. Eftersom trumpet kräver mycket muskelstryrka i läpparna krävs mycket egen övning de första månaderna. För att utvecklas krävs att man spelar en liten stund varje dag.

Tvärflöjt
Flöjt är ett mycket användbart melodiinstrument. Du kommer i undervisningen att få spela musik från olika genrer som exempelvis visa, jazz, pop och klassiskt. Om du spelar tvärflöjt kan du efter cirka ett år börja spela i någon av skolans nybörjarorkestrar tillsammans med elever som spelar andra instrument. Du behöver förstås ett instrument när du börjar spela. I musikaffärerna finns möjlighet att hyra. Vi spelar efter noter och startar med spelboken "Flöjten och jag del 1". Undervisningen på tvärflöjt sker individuellt eller i mindre grupper.

Kurser från årskurs 4

Trumset
Kursen behandlar främst trumsetspel inom olika genrer. Vi utgår från boken "Trumskola: Trumsetsövningar 1" av Peter Fältskog som kursdeltagaren själv ansvarar för inköp av. Inga förkunskaper krävs, men för att kunna öva krävs det att du har tillgång till trumset hemma. Kursen kommer även innefatta enklare spel på orkesterslagverk efter att de mest grundläggande delarna av trumsetspelet är avklarat.

Kurser från årskurs 7

Sång
Sånglektionerna går ut på att lära känna sin röst och utveckla sin sångteknik. Eleven bestämmer i stor utsträckning själv val av låt att sjunga. Fokus ligger på att hitta sin egen röst med en hälsosam teknik så att rösten håller hela livet. Sångkursen bygger på ett stort egenansvar att sjunga mellan lektionerna där lektionerna är vägledande men inte drivande i elevens egna sångliv.

Kurser från årskurs 8

Teater/Film
Teatergruppen arbetar ofta med ett specifikt fördjupningsprojekt. Förra året spelade vi in en kortfilm som heter "Do it young". Målet är att tillsammans skapa en föreställning. Vi fördjupar oss i improvisation, scenisk gestaltning och arbetar som grupp fram en föreställning som vi filmar och/eller sätter upp på en scen. Inga förkunskaper krävs.

Kontakt

Följ och gilla oss på Facebook.

På Facebook hittar du information om kommande konserter och bilder från vår verksamhet.

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Administratör

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad 2019-11-12