Kulturskolans kurser

Grundkurs

Grundkurser är för dig som går i årskurs 2 eller 3. Kursen är ett år lång, sedan tar den slut. Efter att ha avslutat grundkurs i blockflöjt har du förtur till ämneskurser i blåsinstrument. Efter att ha avslutat grundkurs i ukulele har du förtur ämneskurserna gitarr, elgitarr och elbas.

Blockflöjten är förhållandevis lätt att lära sig spela. Den är praktisk och lätt att ta med sig. Du behöver köpa en sopranblockflöjt och en spelbok inför första kurstillfället. Vi ger information i samband med kallelsen om vad och var du kan handla. Grundkurser tar slut efter ett år. Du har efter avslutad grundkurs förtur till klarinett, saxofon, trumpet och tvärflöjt.

Undervisningen sker i liten grupp någon gång mellan kl.14.00 och 19.00, på följander dagar och platser:
Måndagar på Kulturhuset Fregatten
Tisdagar på Ekenässkolan
Onsdagar på Hallerna skola
Torsdagar på Stora Högaskolan
Fredagar på Kristinedalskolan.

Ukulele är förhållandevis lätt att lära sig spela. Den är praktisk och lätt att ta med sig. Du behöver köpa en ukulele inför första kurstillfället. Vi ger information i samband med kallelsen om vad och var du kan handla. Grundkurser tar slut efter ett år. Du har efter avslutad grundkurs förtur till elbas, elgitarr och gitarr.

Undervisningen sker i liten grupp på Kulturhuset Fregatten någon gång mellan kl. 14.00 och 19.00 på måndagar, tisdagar, onsdagar eller torsdagar.

Gruppkurs

Gruppkurser har olika åldersgränser för varje grupp. Man får gå kursen så länge man har rätt ålder. Grupperna har en specifik tid. Samtliga gruppkurser är på Kulturhuset Fregatten.

Kursnamn:

Ålder:

Dag:

Tid:

Bild och form

årskurs 3 - 4

Onsdagar

14.40 - 15.40

Bild och form

årskurs 3 - 4

Onsdagar

16.00 - 17.00

Bild och form

årskurs 5 - 7

Måndagar

15.30 - 16.30

Teater

årskurs 5 - 7

Tisdagar

15.00 - 16.00

Teater

årskurs 8 - gymnasiet

Tisdagar

16.30 - 18.00

Ungdomskör

årskurs 7 - gymnasiet

Onsdagar

17.30 - 18.30

Ämneskurs

Ämneskurser är undervisning enskilt eller i liten grupp. Det finns många olika tider för dessa kurser. Vilka tider du erbjuds att välja mellan beror på vilka tider som är lediga när det är din tur att få en plats. Passar inte de lektionstider som vi föreslår går det bra att vänta i kö på en ny tid. Lektionen är alltid en vardag, någon gång mellan kl. 14.00 och 19.00. Standardlängd för en lektion är 20 minuter.

Samtliga ämneskurser har åldersgräns årskurs 3 till gymnasiet.

Blockflöjten har många goda egenskaper. En av dem är att den är förhållandevis lätt att lära sig spela. Dessutom har den en vacker klang. Den är praktisk och lätt att ta med sig. Du behöver en sopranblockflöjt och en spelbok. Du behöver inte ha gått grundkursen för att påbörja ämneskursen i blockflöjt.

På cellokursen kommer du att lära dig att spela cello och att läsa noter. Du kommer också att få möjlighet att spela tillsammans med andra elever och lärare på konserter. Du får en egen individuell lektion på 20 minuter. Om du hellre vill ha lektion tillsammans med en kompis så kan du skriva det som övrig kommentar i din anmälan. Du kan få låna en cello första prova-pålektionen. Därefter behöver du hyra/köpa ett eget instrument. Kursen förutsätter att du över hemma mellan lektionerna.

Vi lär oss om basen och dess användningsområden, grundläggande teknik och harmonilära. Inga krav på förkunskaper krävs, men du behöver tillgång till en egen elbas. Vi kompar rock och poplåtar, och lär oss klassiska basgångar. Eleven får också själv välja låtar att spela. Grafisk notation och traditionella noter kan också vara en del av kursen. Eleven bör ta med sitt eget instrument till lektionerna.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att ackompanjera samt använda elgitarren som soloinstrument. Du behöver tillgång till en egen elgitarr. Kurslitteratur skapas i samråd med läraren, och undervisningen utgår från elevens behov och önskemål. Eleven bör ta med sitt eget instrument till lektionerna.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att ackompanjera samt använda gitarren som soloinstrument. Kurslitteratur skapas i samråd med läraren. Undervisningen sker enskilt eller i liten grupp. Du behöver ta med din egna gitarr till lektionerna.

Klarinett är ett blåsinstrument. Vi spelar både efter noter och på gehör. Första terminen använder vi spelboken Klarinett.nu. För att spela klarinett behöver du ett eget instrument. I musikaffärerna finns det möjlighet att hyra. Fråga oss gärna om tips vart du ska vända dig.

Piano förkommer i nästan alla musikaliska sammanhang. Pianot används till solospel, ackompanjemang, i ensemble och i orkester. Du behöver ha ett akustiskt piano eller ett digitalpiano med vägna tangenter att öva på hemma. Undervisningen sker enskilt eller i liten grupp.

Saxofon är ett blåsinstrument som är vanligt inom jazz, pop, rock, folkmusik och även i sentida klassisk musik. Vi spelar både efter noter och på gehör. Första terminen använder vi spelboken Altsax.nu. För att spela saxofon behöver du ett eget instrument. I musikaffärerna finns det möjlighet att hyra, fråga oss gärna om tips vart du ska vända dig.

Sånglektionerna går ut på att lära känna sin egen röst och utveckla sin sångteknik. Eleven bestämmer i stor utsträckning själv val av låt att sjunga. Sångkursen bygger på ett stort egenansvar att sjunga mellan lektionerna. Kursen är vägledande – men inte drivande – i elevens egna sångliv. I yngre åldrar har man ofta lektion ihop med andra och läraren bestämmer låtar. I äldre åldrar har man enskild lektion och får själv bestämma repertoar.

På trumpet-kursen kommer du att lära dig spela trumpet och läsa noter. Du får en egen individuell lektion på 20 minuter; alternativt får du en längre lektion tillsammans med en spelkompis. Skriv i så fall som övrig kommentar i din anmälan vem du vill spela ihop med. Det går bra att låna en trumpet första lektionen. Därefter behöver du hyra/köpa ett eget instrument. Kursen förutsätter att du övar hemma mellan lektionerna.

På trumset-kursen kommer du att lära dig notläsning, olika trumkomp, teknik, improvisation och att spela i olika genrer. Du får en egen individuell lektion på 20 minuter på Hasselgården. Upplägg och innehåll anpassas helt efter dig som elev. Det viktigaste är att det är kul, meningsfullt och inspirerande att fortsätta öva på egen hand mellan lektionerna. För att få gå kursen krävs att du har ett trumset hemma.

Flöjt är ett mycket användbart melodiinstrument. Du kommer i undervisningen att få spela musik från olika genrer som exempelvis visa, jazz, pop och klassiskt. Om du spelar tvärflöjt kan du efter cirka ett år börja spela i orkester tillsammans med elever som spelar andra instrument. Du behöver förstås ett instrument när du börjar spela. I musikaffärerna finns möjlighet att hyra. Vi spelar efter noter och startar med spelboken "Flöjten och jag del 1". Undervisningen på tvärflöjt sker individuellt eller i mindre grupper.

Ukulele är ett litet och smidigt stänginstrument med fyra strängar. Ukulele spelas nästan uteslutande som ett kompinstrument, så det faller sig naturligt att man sjunger samtidigt som man spelar. Du behöver inte ha gått grundkursen för att få påbörja ämneskursen i ukulele.

Kontakt

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Lärare och administratör

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad