Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsund Arena invigningsdagen

Hur vill du utveckla Stenungsund Arena?

Nu startar medborgardialogen om Stenungsund Arenas framtid. Målet är att utveckla Stenungsund arena under perspektivet ”Vision 2035”. Allmänheten uppmanas att bidra med sina tankar och åsikter via en webbenkät.

Kultur och Fritid har fått uppdraget att utreda hur och i vilken riktning Stenungsund Arena kan utvecklas under de kommande 15 åren. Målet är att i slutet av 2021 presentera ett förslag för kommunens politiker under namnet ”Stenungsund Arena Vision 2035”.

I uppdraget ingår bland annat omvärldsbevakning, dialog med föreningslivet, berörda hyresgäster samt kommuninvånare och bred allmänhet.

Under hösten 2020 inleddes arbetet och nu är det medborgarnas åsikter och önskemål som är i fokus.

- Denna medborgardialog är viktig eftersom behoven och förutsättningarna idag ser annorlunda ut jämfört med när de första visionerna för arenan presenterades i slutet av 00-talet. Vi vill se att arenan, både idag och i framtiden, gör Stenungsund mer attraktivt och fortsätter att berika stenungsundsbornas fritid, säger Anna Falck, enhetschef Idrott Anläggning.

Senast uppdaterad