Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-08-21 16.03

Kulturstipendium 2019

Stenungsunds kommuns Kulturstipendium, som är på 20 000 kronor, utdelas till person eller förening för värdefulla insatser inom det kulturella området i Stenungsunds kommun.

Har du något bra förslag?

Fyll i formuläret nedan eller skriv ut förslagsblanketten och skicka in den senast den 25 september till: Kulturkontoret, Kulturhuset Fregatten, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund

Blankett finns i kulturhusets reception
eller på www.stenungsund.se/kulturlänk till annan webbplats 

 I reglementet för kulturstipendiet står det:
”Stipendium skall utgå som belöning för värdefull insats eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den, som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.”

Bildningsnämnden utser en stipendiat utifrån inkomna förslag.

Vem vill du föreslå som kulturstipendiat?
Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-21