Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplaner

Det är kommunens ansvar
att planera för
hur man ska använda mark och vatten i framtiden.
Planeringen följer plan- och bygglagen
och sker genom att kommunen gör
översiktsplaner och detaljplaner.

Om du som är markägare
planerar att göra något som kräver ny detaljplan,
eller en ändring av en detaljplan,
kan du ansöka om planbesked.

Du kan kontakta
Medborgarservice
Telefonnummer: 0303-73 00 00
E-post: medborgarservice@stenungsund.se

Besökstider

Måndagar mellan klockan 16 och 18
kan du besöka en handläggare 
utan att du har bokat ett möte.
Kontakta handläggare för tidsbokning andra dagar.

Senast uppdaterad