Stenungsunds kommunvapen
Skolbarn

Barn och utbildning

På våra sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet i Stenungsund för barn, ungdomar och vuxna, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Nyheter

Kontakt

Tf sektorchef Utbildning

Elisabeth Andreasson
0303-73 27 27
elisabeth.andreasson@stenungsund.se

Verksamhetschef Grundskola

Marie Wrethander
0303-73 27 24
marie.wrethander@stenungsund.se

Tf verksamhetschef Förskola

Annelie Schön
0303-73 25 77
annelie.schon@stenungsund.se

Verksamhetschef Gymnasiet

Niclas Brattefors
0303-73 81 72
niclas.brattefors@stenungsund.se

Tf verksamhetschef kompetens och utveckling

Jennifer Holm
0303-73 83 85
jennifer.holm@stenungsund.se

Kulturskolechef

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-01