Stenungsunds kommunvapen

Barn och utbildning

Sommarlovsprogram 2018 Fri kollektivtrafik under sommarlovet för elever

På våra sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet i Stenungsund för barn, ungdomar och vuxna, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Nyheter

Kontakt

Sektorchef Utbildning

Pia Alhäll
0303-73 27 26
pia.alhall@stenungsund.se

Tf Verksamhetschef Förskola

Ulla Falk
0303-73 25 14
ulla.falk@stenungsund.se

Verksamhetschef Grundskola

Benny Ankargren
0303-73 26 47
benny.ankargren@stenungsund.se

Verksamhetschef Gymnasiet

Heléne Petersson
0303-73 83 35
helene.petersson@stenungsund.se

Kulturskolechef

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-27