Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Stenungsunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset (covid-19). Här finner du svar på de vanligaste frågorna samt uppdaterad information kring Stenungsunds kommuns verksamheter. Tänk på att du har ett stort personligt ansvar om du känner dig sjuk.

Stanna hemma om du har symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vilka är symtomen på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Skydda dig själv och andra

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd.

Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering, efter ett toalettbesök och om de är synligt smutsiga
  • Använd handsprit med minst 60 procent alkohol om vatten inte finns tillgängligt
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndighetens instruktioner om god handhygienlänk till annan webbplats

Instruktioner och film om hur du tvättar händerna rätt på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Information från Folkhälsomyndigheten på olika språk om hur du kan skydda dig själv och andralänk till annan webbplats

Filmklipp på olika språk om hur man minimerar smittspridning av Coronalänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19länk till annan webbplats

Håll avstånd

För att minska risken för smittspridning ska du hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus. Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Dock kan personer över 70 år kan träffa familj och vänner utomhus och hålla avstånd.

Stenungsunds kommun har till följd av ovan rekommendation fattat beslutet att från och med torsdag 19 mars stänga dagverksamheten för äldre, tills vidare. Beslutet är en försiktighetsåtgärd.

Hjälp med inköp för dig som är över 70 år

Stenungsunds kommun tillsammans med Svenska kyrkan hjälper dig att utföra inköp av livsmedel och uthämtning av mediciner. Ring oss eller skicka in dina önskemål via vår digitala tjänst.

Beställ hjälp med inköp

Besöksförbud på äldreboenden

Tillsvidare är det besöksförbud på kommunens alla äldreboenden samt korttidsverksamhet. Förbudet gäller samtliga besökare och aktörer som inte är nödvändiga för att verksamheten ska fungera.

Undvik att resa inom landet och till storstäder

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Res inte i rusningstid om du kan undvika det. Res bara om det är nödvändigt.

Vad gör kommunen?

Vi ser över våra rutiner för att våra samhällsviktiga funktioner inom utbildning, omsorg samt infrastruktur ska hållas igång vid en eventuell hög smittspridning och sjukfrånvaro.

Kommunen har en beredskap i händelse av allmän smittspridning och utgår från framtagna planer och rutiner. Stenungsunds kommun samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

- Vi har en krisledningsorganisation i Stenungsunds kommun som är stabil. Vi har erfarenheter sedan tidigare där vi har använt oss av den i olika krislägen. Planering i sektorerna pågår för att vara förberedd om ett skärpt smittoläge uppstår. Vi följer dagligen information från aktuella myndigheter. Vi känner oss lugna med detta säger kommundirektör Kicki Nordberg.

Får kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Mer information

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har sammanställt flera frågor och svar viruset. Informationen finns även på engelska.
Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa informationsnumret dygnet runt.

Läs samlad information från aktuella myndigheter via Krisinformation.se
Krisinformation.selänk till annan webbplats

Läs information från Smittskydd Västra Götaland
Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats

Om du behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du känner oro för coronaviruset

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Samlad information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Om du känner oro för coronavirusetlänk till annan webbplats

Stödlista för psykisk hälsa i kristid är samlad information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristidlänk till annan webbplats

Information om resor till utlandet

Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i drabbade områden.
Läs mer hos Regeringenlänk till annan webbplats

Förskola och skola

Stenungsunds kommuns förskolor och skolor är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande provtagning på barnlänk till annan webbplats

När kan mitt barn gå tillbaka till förskolan/skolan?
Mitt barn har nedsatt immunförsvar.
Varför stänger vi inte skolorna?
Hur fungerar skolavslutningarna?
Skolplikt
Folkhälsomyndighetens information till Förskola och skola

Senast uppdaterad 2020-09-15