Information om coronaviruset (covid-19)

Stenungsunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset (covid-19). Här finner du svar på de vanligaste frågorna samt uppdaterad information kring Stenungsunds kommuns verksamheter. Tänk på att du har ett stort personligt ansvar om du känner dig sjuk.

Fler åtgärder införs 12/1 mot den ökade smittspridningen av covid-19

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Fler åtgärder mot den ökade smittspridningen av covid-19 från och med 12 januari Länk till annan webbplats.

Covid-pass vid arrangemang

Från och med den 1 december kommer covidpass att behövas för deltagande vid arrangemang och allmänna sammankomster för fler än 100 besökare.
Information om vilka arrangemang som kräver covid-pass för deltagande finns i Nortic.se där biljetter säljs och i informationen om våra respektive arrangemang i evenemangskalendern.

För att komma in på ett arrangemang med krav på covid-pass så kommer du i samband med att din biljett kontrolleras också visa upp covidpass samt giltig ID-handling.

Detta gäller endast för personer över 18 år. Barn och ungdomar är undantagna.

Stanna hemma om du har symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du undvika träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Vänta minst ett dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Skydda dig själv och andra

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd.

Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering, efter ett toalettbesök och om de är synligt smutsiga
  • Använd handsprit med minst 60 procent alkohol om vatten inte finns tillgängligt
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndighetens instruktioner om god handhygien Länk till annan webbplats.

Instruktioner och film om hur du tvättar händerna rätt på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Information från Folkhälsomyndigheten på olika språk om hur du kan skydda dig själv och andra Länk till annan webbplats.

Filmklipp på olika språk om hur man minimerar smittspridning av Corona Länk till annan webbplats.

Förskola och skola

Förskola och skola (covid-19)

Vård och omsorg

Vård och omsorg (covid-19)

Otrygghet i hemmet (covid-19)

Otrygghet i hemmet (covid-19)

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

Vi ser över våra rutiner för att våra samhällsviktiga funktioner inom utbildning, omsorg samt infrastruktur ska hållas igång vid en eventuell hög smittspridning och sjukfrånvaro.

Kommunen har en beredskap i händelse av allmän smittspridning och utgår från framtagna planer och rutiner. Stenungsunds kommun samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

På grund av patientsekretessen lämnar inte Västra Götalandsregionen ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess, därför lämnar vi aldrig ut några uppgifter om patienter.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om
personliga förhållanden som till exempel bostad eller arbetsplats.

Stenungsundsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Statistik

Statistik över bekräftade fall finns på Folkhälsomyndighetens sida. Statistiken är bland annat uppdelat per kommun.

Bekräftade fall i Sverige Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har sammanställt flera frågor och svar viruset. Informationen finns även på engelska.
Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa informationsnumret dygnet runt.

Läs samlad information från aktuella myndigheter via Krisinformation.se
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läs information från Smittskydd Västra Götaland
Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Om du behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om du känner oro för coronaviruset

Stödlista för psykisk hälsa i kristid är samlad information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Information om resor till utlandet

Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i drabbade områden.
Läs mer hos Regeringen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad