Stenungsunds kommunvapen
Maskros

Omsorg och hjälp

Behöver du stöd på grund av exempelvis din ålder, funktionsvariation eller sjukdom? I Stenungsunds kommun erbjuder vi olika former av stöd och hjälp för dig som behöver det.

Det kan handla om stöd och hjälp i barn och ungdomars vardag, akuta insatser utifrån olika situationer, frågor om äldreomsorg, stöd till anhöriga, förebyggande hälsoarbete, ekonomisk hjälp med mera.

Här hittar du information om konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), hjälp vid missbruk och våld. Här finns också information om bland annat borgerlig vigsel, begravning och god man.

Aktuellt

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-01