Stenungsunds kommunvapen
Husbackevattnet

Miljö och klimat

Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför.

Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag: 10-12 och 16-18
tisdag-fredag: 10-12

Senast uppdaterad 2018-11-09