Trafik och gator

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av de flesta gator i centrala Stenungsund och för några gator i kommunens andra tätorter. Trafikverket ansvarar för många av de större vägarna i kommunen. Det är bland annat E6, väg 160 och väg 170. Enskilda vägar sköter olika samfällighetsföreningar.

Kommunen planerar för ombyggnader av gator, arbetar med trafiksäkerhet, beslutar om trafikregleringar och ger dispenser för transporter.

I kommunens kartportal hittar du information om till exempel:

  • bilvägar
  • busshållplatser
  • cykelparkeringar
  • pendelparkeringar
  • vem som är väghållare.

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad