Arbetsmarknadsenheten - AME

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att förkorta tiden i arbetslöshet för den enskilde individen. Verksamheten är uppdragsstyrd med inriktning mot näringslivet och uppdragen kan till exempel komma från arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst eller från kommunens gymnasium.

AME:s huvudsakliga målgrupper är följande:

  • Arbetslösa som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som uppbär försörjningsstöd.
  • Ungdomar 16-20 år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser, inklusive feriejobb och KAA (det kommunala aktivitetsansvaret).
  • Personer som är anställda i kommunen med statligt lönestöd.
  • Utifrån specificerade uppdrag från uppdragsgivare kan ytterligare målgrupper tillkomma.
  • Vi genomför ett politiskt fattat beslut om feriearbete för ungdomar inom Stenungsunds Kommun.

Du kommer till Arbetsmarknadsenheten efter kontakt med handläggare på bland annat Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan eller gymnasieskolan.

Enheten för nyanlända

Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar.

Läs mer om Enheten för nyanlända

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 00 00

Senast uppdaterad