Kommunens organisation

Politisk organisation

Politisk organisationsbild

Tjänstemannaorganisation

Organisationsskiss tjänstemannaorganisationen

Kommundirektör

Kicki Nordberg
E-post: kicki.nordberg@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 20

Sektor Stödfunktioner

Sektorchef är Marcus Starcke
E-post: marcus.starcke@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 24

I sektor Stödfunktioner ingår:

 • Ekonomi
 • Personal
 • Administration
 • Kommunikation
 • Service
 • Digitalisering
 • Specialister


Sektor Utbildning

Sektorchef är Elisabeth Andreasson
E-post: elisabeth.andreasson@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 27 27

I sektor Utbildning ingår:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kompetens Utveckling (där Arbetsmarknadsenheten ingår)
 • Stab
 • Kultur Fritid

Sektor Socialtjänst

Sektorchef är Rickard Persson
E-post: rickard.persson@stenungsund.se 
Telefon: 0303-73 81 52

I sektor Socialtjänst ingår:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Funktionshinder
 • Särskilt boende/kommunal hälso- sjukvård
 • Ordinärt boende
 • MAS

Sektor Samhällsbyggnad

Sektorchef är Daniel Jerling
0303-73 25 86
daniel.jerling@stenungsund.se

I sektor Samhällsbyggnad ingår:

 • Bygg Miljö
 • Exploatering
 • Infrastruktur
 • Strategi Samordning

Senast uppdaterad