Stenungsunds kommunvapen

Kommunens organisation

Politisk organisation

Politisk organisationsbild

Tjänstemannaorganisation

förvaltning

Kommunchef

Kicki Nordberg
E-post: kicki.nordberg@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 20

Sektor Stödfunktioner

Sektorchef är Anette Oscarsson
E-post: anette.oscarsson@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 01

I Sektor Stödfunktioner ingår:

 • Ekonomi
 • Personal
 • Kansli
 • Kommunikation
 • Måltid
 • Fastighet
 • Folkhälsa
 • Näringsliv
 • Integrationssamordnare


Sektor Utbildning

Sektorchef är Pia Alhäll
E-post: pia.alhall@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 27 26

I Sektor Utbildning ingår:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kompetens Utveckling (där Arbetsmarknadsenheten ingår)
 • Stöd Utveckling
 • Kultur Fritid

Sektor Socialtjänst

Sektorchef är Camilla Blomqvist
E-post: camilla.blomqvist@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 81 52

I Sektor Socialtjänst ingår:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Funktionshinder
 • Vård Omsorg
 • MAS


Sektor Samhällsbyggnad

Sektorchef är Kristina Lindfors
E-post: kristina.lindfors@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 81 57

I Sektor Samhällsbyggnad ingår:

 • Plan
 • Bygg
 • Mark Exploatering
 • Miljö Hälsoskydd
 • Teknisk verksamhet

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Hanna Landén Freij, 2017-10-06