Måltid

Kommunens måltidsverksamhet lagar mat till förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

Våra menyer på skolmaten.se

Vi på måltidsverksamheten har från och med vecka 45 börjat använda oss av Skolmaten.se för att publicera våra menyer för förskola, grundskola och gymnasium. Du kan ta del av menyerna genom att gå in på skolmaten.se eller ladda ner appen ”Skolmaten” till din telefon. Där väljer du sedan aktuellt län och därefter kommun, för att i sista steget välja aktuell förskola/skola/gymnasium.

Förskola, grundskola och gymnasium

Skolmaten.se - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Äldreboenden - Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården

Vi önskar er alla en smaklig måltid!

Rutin ansökan om specialkost

Från och med hösten 2022 ansöker du om specialkost till ditt barn via Mina Sidor. Ansökan skickas in i god tid inför att ditt barn börjar förskola eller inför höstterminen. Ansökan skickas därefter in årligen inför hösten och vid eventuella förändringar för att fortsatt erhålla specialkost.

Får vi inte in en ansökan har vi tyvärr inte möjlighet att tillhandahålla specialkost.

Har ditt barn behov av specialkost av medicinska skäl?

Vid behov av specialkost av medicinska skäl (främst allergier) behöver vi ett utlåtande, utdrag ur journal eller motsvarande från läkare, sjuksköterska eller dietist. Många vårdcentraler är anslutna till 1177 där du själv kan komma åt dina journalanteckningar. Ett utlåtande är gratis till skillnad från ett läkarintyg. Utlåtandet bifogas med ansökan. Har inga förändringar skett kan ett tidigare utlåtande bifogas med ansökan som ska skickas in årligen.

Om eleven är under utredning tillhandahåller vi den ansökta specialkosten under perioden för utredning. I stället för ett utlåtande bifogas en intygan om att eleven är under utredning. När utredningen är genomförd kompletterar du din ansökan med ett godkänt utlåtande. Om behovet av specialkost och utlåtande inte överensstämmer med tidigare inlämnade ansökan lämnar du in en ny ansökan med bifogat utlåtande.

Så här ansöker du om specialkost i förskola och grundskola

E-tjänsten för ansökan kommer att publiceras på Mina Sidor den 16 maj och då kommer ni även att hitta en länk här. Om din ansökan gäller för höstterminen 2022 ber vi dig avvakta tills dess att e-tjänsten publicerats. Om du har behov av att lämna in ändringar som är aktuella under våren finner du blanketten nedan.

Blankett - Ansökan om specialkost Länk till annan webbplats.

Skriv ut och fyll i blanketten. I förskolan lämnas blanketten och eventuellt utlåtande till pedagog. I skolan lämnas blanketten och eventuellt utlåtande direkt till köket.

Så här ansöker du om specialkost i gymnasiet

På gymnasiet skickar du in din ansökan till oss digitalt.

Ansökan om specialkost - Nösnäsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vid ändringar i behov av specialkost, vänligen skicka in en ny ansökan.

Om behovet av specialkost upphör, vänligen anmäl avslut av specialkost.

Avslut av specialkost Länk till annan webbplats.

Hjälp oss att minska vårt matsvinn

Genom att alltid rapportera in eventuell frånvaro i god tid hjälper du oss att minska vårt matsvinn och därmed minska vår klimatpåverkan.

Vid eventuella frågor angående ansökan, kontakta Nösnäs dietkök på 0303-73 85 14.

Vårt uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Måltidverksamheten består av cirka 65 fantastiska kockar och måltidsbiträden som arbetar i våra totalt 26 kök. Vi har tre stycken centralkök som skickar mat till våra 11 mottagningskök. Utöver detta har vi 12 tillagningskök.

Vägledande dokument

  • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Styrande dokument

Måltidsverksamheten är medlemmar i skolmatsakademin.

Skolmjöken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruk
Skolakademin

Alla våra kök köper alltid in:

  • Ekologisk mjölk och bananer.
  • Ekologskt kaffe till äldreomsorgen.
  • Svensk blandfärs och kyckling.
  • MSC märkt fisk.

Under höstterminen 2020 påbörjade vi arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel. Hos oss sträcker sig närproducerad livsmedel från att vara lokalt producerade till att vara producerade i Sverige, men ju närmare Stenungsund desto bättre! Vårt arbete inleddes med att föra statistik över hur stor andel närproducerade livsmedel vi köper.

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba i våra kök? Skicka en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan - vikariera inom Måltid/Service

Senast uppdaterad