Stenungsunds kommunvapen

Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som så önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.


Kontakt

Sektor Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-10:00

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorg
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-05