Stenungsunds kommunvapen

Hemgångsteam

På denna sida finner du sammanställd information om vad hemgångsteamet, utifrån ett planeringsmöte, kan erbjuda för stöd hemma hos dig efter sjukhusvistelsen.

Vad händer efter din sjukhusvistelse?

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du behöva stöd från oss i kommunen den första tiden. För att planera detta kommer vi att erbjuda ett planeringsmöte den dagen du kommer hem från din sjukhusvistelse. Planeringsmötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelsen.

Vilka kan vara med i Trygg hemgångsteamet?

 • Du själv är viktigast!
 • Närstående om du så önskar
 • Biståndshandläggare
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Behöver du tolk så ordnar vi det

Kan du få stöd i hemmet direkt efter planeringsmötet?

Ja, vi har möjlighet att ge stöd redan från den stunden du kommer hem. Du kommer att få en egen kontaktperson. Om det, trots omfattande insatser, inte fungerar på ett tryggt och säkert sätt hemma kan det bli aktuellt med en garantiplats på en korttidsenhet. Biståndshandläggare gör då en bedömning om garantiplats behöver sättas in.

Hur kan du förbereda dig inför planeringsmötet?

 • Vad klarar du själv?
 • Hur fungerar din bostad i nuvarande situation?
 • Har du någon som tar emot dig när du kommer hem?
 • Har du någon som kan hjälpa dig att hämta ut medicin, handla och liknande?
 • Har du en extranyckel till hemtjänsten ifall du skulle behöva hjälp eller trygghetslarm?

Hur går det till på planeringsmötet?

 • Mötet äger rum hemma hos dig
 • Mötet tar ungefär en timme
 • Biståndshandläggaren börjar mötet och presenterar de som deltar
 • Du själv eller närstående berättar hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd
 • Vi kan behöva se hur du själv klarar att ta dig fram i bostaden ifall något hjälpmedel behövs direkt
 • Vi kommer sedan tillsammans överens om vilket stöd (t ex hemtjänst, hemsjukvård eller hjälpmedel) du behöver de närmaste dagarna
 • Mötet avslutas med att biståndshandläggaren eller annan personal som deltagit i mötet sammanfattar vad som sagts under mötet och skriver ner det till dig
 • Vi bestämmer även en tid tillsammans för uppföljning

Hur följer vi upp att du fått det stödet du behöver?

Inom ca 3 veckor efter det att du kommit hem har vi ett nytt planeringsmöte för uppföljning.

Kontakt

Enhetschef Hemgångsteam

Kristina Alpner
0303-73 87 36
kristina.alpner@stenungsund.se

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-10:00

Kommunens växel
0303-73 00 00

Senast uppdaterad 2019-01-03