Stenungsunds kommunvapen

Hemtjänst

Om du har svårt att klara dig själv i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan få stöd från hemtjänsten dygnet runt.

I verksamhetsområdet hemtjänst ingår hemtjänst, trygg hemgångsteam, trygghetslarm, avlösning för anhörig, dagverksamhet samt korttidsenhet med korttidsplatser. För att kunna ta del av insatserna krävs att en ansökan görs till en biståndshandläggare på Biståndsenheten i Stenungsunds kommun. Du kommer i kontakt med Biståndsenheten genom att ringa till kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Omvårdnadsinsats

Omvårdnad kan vara hjälp med personlig omvårdnad, som till exempel dusch och av- och påklädning. En kontaktperson från hemtjänsten upprättar en individuell genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska innehålla tydliga mål för vardagslivet och omvårdnaden, samt arbetsmetoder för att uppnå varje mål. Syftet med genomförandeplanen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och att du ska känna dig trygg.

I samband med utskrivning från sjukhus erbjuds insatser via Trygg hemgångsteam.

Läs mer om Trygg hemgångsteam

Du kan också få stöd i form av trygghetslarm, vilket kan bidra till att öka din möjlighet att bo kvar hemma. Vetskapen om att snabbt kunna få hjälp om det behövs skapar goda möjligheter att leva ett normalt liv.

Läs mer om trygghetslarm

Du kan också få hjälp med att bryta isolering, känna trygghet och säkerhet i hemmet. Syftet är att skapa mening i livet och hitta nya möjligheter för en fungerande vardag. Det kan ske genom samtal, promenader, ledsagning, samt deltagande i den sociala gemenskapen inom dagverksamheten. 

Serviceinsatser

Inköp

Du kan få hjälp med inköp i närmaste affär, bank eller post vid ett tillfälle per vecka. Om du inte längre själv har förmåga att sköta din ekonomi, kan du få hjälp med att ansöka om god man.

Tvätt

För att tvättinsatsen ska kunna utföras krävs det att du tillhandahåller tvättmaskin och tvättmedel. Vid behov kan du få hjälp med att stryka kläder och enklare sömnad, till exempel sy i en knapp.

Städning

Personal utför städning när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Städning beviljas i normalfallet var tredje vecka och omfattas av två rum och kök, hall, samt ett hygienutrymme. För att städinsatsen ska kunna utföras, ska det finnas funktionellt städmaterial. Vi förordar därför att du har en väl fungerande dammsugare, hink och golvmopp med långt skaft, rengöringsmedel, damm- och disktrasor.

I städningen ingår dammsugning av golv, vädring av mindre gångmattor, våttorkning av golven, och rengöring av porslin i hygienutrymmet. Större mattor dammsugs. Dammtorkning, torka av kylskåp, bänkar och skåpsluckor utförs av dig som brukare i den mån du klarar det själv. Avfrostning av kyl och frys, rengöring av köksfläkt samt fönsterputs utförs vid behov högst två gånger per år. Insatser så som storstädning utförs inte.

Korttidsplats

I Stenungsunds kommun finns olika former av korttidsplatser för äldre.

Läs mer om korttidsplats för äldre

VILS (Vård I Livets Slut)

Genom VILS-teamet kan du även få möjlighet till stöd och hjälp i ditt hem vid livets slutskede.

Läs broschyr om VILSPDF

Anhörigstöd

Anhöriga och andra personer som vårdar eller stödjer en närstående kan ansöka om bistånd för sitt eget behov av stöd. Stor vikt läggs vid anhörigas behov av avlösning. Avlösning via hemtjänsten, som i första hand avser vardagar, prövas utifrån den enskildes behov. Avlösning kan ske i hemmet, på dagverksamhet, eller genom växelvård på korttidsenheten. Syftet är att genom insatser till den enskilde stötta den anhörige/närstående och ge denne möjlighet till egen aktivitet. Du som anhörig kan också kontakta kommunens Anhörigkonsulent för stöd och råd.

Läs mer om Anhörigkonsulent

Levnadsberättelse

Ett sätt för dig att berätta om vem du är för den personal som ska ge dig stöd i din vardag
är något vi kallar ”levnadsberättelsen”. Det är en skriftlig skildring av ditt liv som
du eller dina anhöriga kan skriva. Genom den lär vi oss om dina värderingar, intressen
och perspektiv. Om minnet sviker blir levnadsberättelsen ett ”stödminne” åt både dig,
dina närstående och för oss i personalen.

Mall för levnadsberättelsePDF

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänstinsatser varierar, dels beroende på din inkomst och dels beroende på hur mycket stöd du blir beviljad.

Läs broschyr om avgifter Vård OmsorgPDF

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens växel på telefon 0303-73 00 00 eller skriv ut en ansökningsblankett, som du finner längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar, och skicka in den till Vård Omsorg i Stenungsunds kommun.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Avgiftshandläggare

Annika Alexandersson
0303-73 81 37
annika.alexandersson@stenungsund.se

Enhetschef Larmenheten

Kanita Sahinovic
0303-73 02 92
kanita.Sahinovic@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Centrum Väst

Maria Svedberg
0303-73 86 76
maria.svedberg@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Söder

Catrine Andersson
0303-73 28 32
catrine.andersson2@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Norr

Pia Nielsen Johansson
0303-73 85 85
pia.nielsen-johansson@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Centrum Öst

Ann-Christin Dalebjörk
0303-73 86 88
ann-christin.dalebjork@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Centrum Syd

Kanita Sahinovic
0303-73 02 92
kanita.sahinovic@stenungsund.se

Enhetschef Hemtjänst Natt

Pia Nielsen Johansson
0303-73 85 85
pia.nielsen-johansson@stenungsund.se

Enhetschef Hemgångsteam

Kristina Alpner
0303-73 87 36
kristina.alpner@stenungsund.se

Enhetschef Vård i livets slut (VILS)

Catrine Andersson
0303-73 28 32
catrine.andersson2@stenungsund.se

Enhetschef Korttidsenheten

Kristina Alpner
0303-73 87 36
kristina.alpner@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
tf Caroline Eriksson
0303-73 02 21
caroline.eriksson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-12