Stenungsunds kommunvapen

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna.
Länkar finns till den senaste kallelsen och protokoll för innevarande år samt åren 2009-2014.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Helena Franzén, 2015-12-16