Upphandling och inköp

All offentlig verksamhet lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och entreprenader måste kommunen följa de regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter som till exempel kommuner, på bästa sätt ska använda de offentliga medel och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Upphandlingsenheten

Kommunens upphandlingsenhet hanterar bland annat kommunens alla ramavtal vilket innebär att de förhandlar och tecknar avtal med leverantörer från vilka alla verksamheter och kommunala bolag sedan kan beställa varor och tjänster.

Upphandlingsenheten bistår även kommunens verksamheter genom att tillsammans med dessa utföra upphandlingar på ett sådant sätt att behoven i verksamheterna uppfylls på ett effektivt och regelrätt sätt. Utöver detta följer de också upp hur de befintliga avtalen hanteras ute i verksamheterna i syfte att dels veta hur mycket som handlas vilket ger oss ett bra underlag inför kommande upphandlingar.

Har du frågor kring offentlig upphandling är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten via kommunens växel.

Företagare - Boka tid med en upphandlare

Du som är företagare kan be om att få boka tid med en av kommunens upphandlare. Genom mötet kan du få en introduktion till möjligheterna att delta i kommunens upphandlingar och ställa dina frågor.

Skicka din intresseanmälan via kommunens digitala tjänst:

Boka tid med en upphandlare Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan för Direktupphandling i Stenungsunds kommun

Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Stenungsund kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

Skicka din intresseanmälan via kommunens digitala tjänst:

Intresseanmälan för direktupphandling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad