Stenungsunds kommunvapen

Familj, barn och ungdom

Sektor Socialtjänst erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Kommunens socialtjänst arbetar med såväl förebyggande verksamhet som utrednings- och behandlingsarbete. Via menyn till vänster hittar du information om olika stödinsatser och förebyggande arbete för familjer, barn och ungdomar.

Lagstiftning

Sektor Socialtjänsts verksamhet är till stora delar lagstyrd och nedan finner du länkar till de lagar som är av särskilt betydelse för verksamheten:

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ett beslut som gäller dig kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Din handläggare är skyldig att hjälpa till. Besvärshänvisning medföljer beslutet.

Information om hur man överklagar beslut

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Sektorchef Socialtjänst

Rickard Persson
0303-73 81 52
rickard.persson@stenungsund.se

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Besök till Individ- och familjeomsorg

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Öppettider:

Måndag 08.00-18.00
Tisdag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00

Stängt för lunch alla dagar
mellan klockan 12.00-13.00

Du kan också skicka e-post till oss på
socialtjanst@stenungsund.se

Koll på Soc

Senast uppdaterad 2019-06-04