Stenungsunds kommunvapen
Kvalitet och resultat

Kvalitet och resultat

På de här sidorna kan du få svar på många frågor som gäller kommunens kvalitetsarbete.

Sidorna ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volym och kvalitet inom kommunens verksamheter. Syftet med måtten är bland annat att kommunen ska kunna använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-05-30