Boenden för äldre

Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Om dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på ett särskilt boende för äldre, ett äldreboende. I Stenungsund finns tre äldreboenden.

Vill du besöka någon på våra boenden?

Om du planerar besöka oss vill vi att du hör av dig till oss innan. Vid eventuellt besök ska munskydd alltid användas. Se mer nedan om rekommendationer vid besök.

Boendemiljö

Alla äldreboendens enheter består av mellan 7 och 14 bostäder i form av mindre lägenheter. Lägenheterna är utrustade med en säng, övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. På boendet finns tillgång till gemensamma utrymmen som bland annat matsal, vardagsrum, café och uteplatser för social samvaro och andra aktiviteter.

Boendena är bemannade dygnet runt och alla omsorgstagare har en egen kontaktperson. Stenungsunds kommun erbjuder parboende där det är aktuellt.

Om du känner att du skulle behöva eller vilja flytta in på något av kommunens äldreboenden skickar du in en ansökan. Du kan även kontakta en av kommunens biståndshandläggare.

Ansökan till särskilda boendeformer Pdf, 53.6 kB.

Vad händer sedan?​

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Särskilt boende beviljas till dig som inte kan få dina behov tillgodosedda på annat vis än genom särskilt boende. Du får ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Information om hur man överklagar ett beslut

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Nej, det finns ingen kö. Behovet av plats på ett äldreboende prövas alltid individuellt av biståndshandläggaren. Den person som har störst behov erbjuds plats först.

Du betalar enligt den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Avgifter för vård och omsorg

Ja, du kan ansöka om att flytta till ett äldreboende i Stenungsund även om du idag bor i en annan kommun. Du ansöker på samma sätt som om du skulle bo i kommunen, skicka in en ansökan eller kontakta en av kommunens biståndshandläggare.

Ansökan till särskilda boendeformer Pdf, 53.6 kB.

Rekommendationer vid besök

För att minimera risken för smitta och smittspridning följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer vid besök.

Munskydd ska användas

Munskydd ska alltid användas under besök.

Inför besök

Ring enhetschefen på aktuell avdelning inför ditt första besök, tillsammans gör ni upp en plan för kommande besök. Planeringen kan med fördel vara långsiktig. Att ni behöver boka besöken i förväg handlar om att vi ska kunna ta emot er på ett så säkert sätt som möjligt och att smittspårning ska kunna utföras vid eventuell smittspridning.

Stanna hemma när du har symtom

Avstå helt från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt. Du kommer erbjudas handsprit vid ditt besök hos oss.

Håll avstånd till andra

Håll avstånd till andra personer vid besöket, både i allmänna utrymmen inomhus samt utomhus.

Besöken sker inne i omsorgstagarens lägenhet

Besöken sker antingen utomhus eller inne i omsorgstagarens lägenhet och inte i gemensamma
utrymmen som dagrum, toaletter eller kök.

Fika

Om ni vill fika eller dricka kaffe får ni gärna ta med eget. Vår personal har ingen möjlighet att servera kaffe/fika vid besöken.

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden - Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

kommun@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad