Äldreboende

Information om kommunens äldreboende på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Om dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär.

I Stenungsund finns särskilda boenden med omvårdnads- och demensboende. På samtliga äldreboenden i Stenungsunds kommun finns tillgång till personal dygnet runt. Stenungsunds kommun erbjuder parboende där det är aktuellt.

Om du känner att du skulle vilja flytta in på något av kommunens äldreboenden kan du skicka in en ansökan till Vård Omsorg. Du får då träffa en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Särskilt boende beviljas till dig som inte kan få dina behov tillgodosedda på annat vis än genom särskilt boende. Du får ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga det beslutet.

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad