Hemsjukvård

Information om hemsjukvård på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården.

Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, skall du vända dig till vårdcentralen.

Vård Omsorg ansvarar för sjukvården i hemmet upp till sjuksköteskenivå.

Kontakt

Enhetschef Hemsjukvård

Christina Andersson
0303-73 28 02
christina.andersson4@stenungsund.se

Peter Bolin
0303-73 02 55
peter.bolin@stenungsund.se

Karin Knauer
0303-73 85 36
karin.knauer@stenungsund.se

Senast uppdaterad