Miljö och hälsoskydd

Information om miljö och hälsoskydd på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet arbetar kommunen med att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Vi jobbar till exempel med att besöka hygienlokaler och offentliga lokaler för att kontrollera att de följer lagstiftningen.

Vi besöker också skolor, förskolor och anläggningar för bad och idrott, och hanterar klagomål och frågor som gäller hälsorisker i bostäder, till exempel radon, mögel och buller.

Om du misstänker att du har problem med fukt eller mögel i din bostad är det bra att ta tag i det så fort som möjligt. Om du bor i ett hyreshus eller lägenhet kan Miljö- och hälsoskyddsverksamheten vara till hjälp, bland annat genom att ställa krav på hyresvärden.

Kontakt

Verksamhet Bygg Miljö

444 82 Stenungsund
0303-73 00 00
miljo@stenungsund.se

Senast uppdaterad