Bostadsanpassning

Information om bostadsanpassning på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du ansöker om bidrag hos kommunen.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Christina Grönwall
0303-73 25 49
bostadsanpassning@stenungsund.se

Senast uppdaterad