Stenungsunds kommunvapen

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår.
I Stenungsund finns tio kommunala grundskolor med sammanlagt ca  
3 000 elever i åldern 6-16 år. För barn 6-9 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. För barn 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

Längst ner på sidan finns en karta som tar dig vidare till de olika skolornas sidor. Via Kartportalen kan du också hitta skolorna, samt övrig sökbar kommuninformation via karta: Kartportalenlänk till annan webbplats

Nyheter

Nytt system för frånvaroanmälan på fritids och skolbarnsklubb!

I september 2017 inför kommunen ett nytt system för planering och frånvaroanmälan av barn i förskolor, fritidshem och skolbarnsklubb. Här finns mer information om hur du frånvaroanmäler, vilka möjligheter som finns och hur det fungerar (Reviderat 171013):

Planering Förskola Fritidshem

Arbetet med elevers frånvaro​

I Stenungsunds kommuns grundskolor och i grundsärskolan använder vi Skola24 för att rapportera elevers frånvaro.
Läs mer på denna sida:

Skola24 i Stenungsunds kommun

Ny skollag 2010

Den 1 juli 2010 började den nya skollagen att gälla. Dessutom trädde en ny läroplan och reviderade kursplaner i kraft.

Den nya skollagen innebär i korthet:

  • Gemensamma regler ska gälla för offentliga och fristående skolor om inget annat anges.
  • Ökad rättssäkerhet för elever. Fler beslut kan överklagas.
  • Rektorns och förskolechefens ansvar och beslutanderätt förtydligas.
  • Kraven på det systematiska kvalitetsarbetet förändras; kvalitetsarbetet ska dokumenteras men kraven på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort.
  • Ny betygsskala: betygsstegen A-E betecknar godkända resultat. I grundskolan finns även F som betecknar icke godkänt resultat.
  • Lärarlegitimation införs från och med läsåret 2011-2012.

På Skolverkets webbplats finns fördjupad information om de nya reformerna, bland annat på en sida med Frågor och svar om reformerna som uppdateras regelbundet, du hittar sidan via länken i högerspalten.

Karta över Stenungsunds grundskolor Ekenässkolan F-6 Ucklumskolan F-6 Kyrkenorumskolan F-6 Kopperskolan F-6 Kristinedalskolan F-9 Stenungskolan 7-9 Montessoriskolan F-9 Stora Högaskolan F-9 Jörlandaskolan F-6 Hallerna förskola/skola Hallerna förskola/skola F-3 Spekerödskolan F-6

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Benny Ankargren
0303-73 26 47
benny.ankargren@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-10-19