Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende av alkohol, droger och spel om pengar är ett allvarligt problem för hälsa, yrkesliv och relationer. Har du ett beroende eller missbruksproblem kan du ha rätt till stöd från kommunen. Du är välkommen att läsa mer om kommunens verksamheter genom att klicka på länkarna i texten nedan.

Vuxenenheten

På Vuxenenheten samordnas kommunens stöd för dig som är vuxen och som upplever att du har problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar. Du är välkommen att kontakta oss för råd om hur du kan komma vidare. Se länken nedan för mer information och kontaktvägar.

När ska du kontakta oss?

  • Om du är utsatt för våld i nära relationer.

  • Om du upplever att du har problem med missbruk av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar, önskar en förändring och behöver hjälp att komma fram till vad som är bästa hjälpen för dig.

  • Om du märker att någon i din närhet börjar fara illa av sitt missbruk och inte själv söker hjälp, kan du berätta om din oro för oss på Vuxenenheten. Du kan vara anonym när du ringer.

Läs mer om Vuxenenheten

Sekretess

All personal som arbetar inom Sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Senast uppdaterad