Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Allé

Våld i nära relation

Stenungsunds kommun vill på ett tidigt stadium uppmärksamma och hjälpa de personer som lever med våld i sina nära relationer.

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja. Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp för att ändra detta.

Be om hjälp!
Om du är utsatt, be om hjälp! Om du utsätter någon, sök hjälp!
Det finns olika verksamheter som du kan vända dig till för stöd och hjälp. Du kan vid behov till exempel få hjälp med samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill.”
 - Per Isdal, psykoterapeut och författare till boken Meningen med våld.


Reception Individ- och familjeomsorg

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Öppettider:

Måndag              08.00-18.00
Tisdag-Torsdag  08.00-16.30
Fredag                08.00-15.00
Stängt för lunch alla dagar
mellan kl 12.00 - 13.00

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-30