Stenungsunds kommunvapen
Sotare vid skorsten

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning sker främst för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar.

Mer information om sotning och brandskyddskontroll och kontaktuppgifter hittar du på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida:

Sotning och brandskyddskontroll på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsidalänk till annan webbplats

Avgifter sotning

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du ladda ner taxorna:

Taxa för sotninglänk till annan webbplats

Taxa för brandskyddskontrolllänk till annan webbplats

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-08-02