Stenungsunds kommunvapen

Invandring och integration

Här kan du läsa om integration och flyktingmottagning i Stenungsunds kommun. Informationen riktar sig både till dig som har allmänna frågor, till dig som kommer som nyanländ eller är asylsökande i  Stenungsunds kommun och du som vill hjälpa andra att integreras.

Svenshögens anläggningboende öppnar återigen

För kännedom så har Migrationsverket åter upphandlat Svenshögens anläggningsboende som asylboende. Avtalet gäller 129 platser från den 17 juli och inflyttning påbörjas 20 juli, den första gruppen som flyttar in avser ett trettiotal asylsökande från ett boende som Migrationsverket avvecklar. Avtalet slöts under vecka 28 och avser till en början 6 månader. 

Just nu startas verksamheten upp och man söker samverkan med frivilliga krafter. Kontakta Andreas Nikkunen om din organisation vill hjälpa till eller om du har andra frågor.

Kontaktuppgifter: andreas@jokarjo.se, tel.: 072-545 39 48 

Aktuell situation

Inflödet av asylsökande under 2016 var betydligt lägre jämfört med året innan till så väl Sverige som Stenungsunds kommun. Samma analys gör Migrationsverket för hela 2017. Det finns samtidigt en rad faktorer som kan påverka migrationsströmningarna till EU, Sverige och i slutändan Stenungsund från dagens nivåer. Stenungsunds kommun följer den utvecklingen för att kunna arbeta förebyggande och kostnadseffektivt.

Idag fokuseras kommunens arbete kring integration av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn som både kan vara asylsökande eller ha fått uppehållstillstånd. Trots att barn är prioriterade hos Migrationsverket kan handläggningstiden idag vara upp till två år för barn liksom vuxna asylsökande.

För 2017 har Stenungsunds kommun fått ett beslut om att ta emot 99 personer. Det innebär att kommunen ska ordna en bostad, stödja i de första stegen för den nyanlände och erbjuda svenskaundervisning, samhällsinformation samt vuxenutbildning för vuxna. För barn ansvarar kommunen för utbildning. 

Allmän information

Under 2016 tog kommunen emot 104 nyanlända enligt bosättningslagen. Samma siffra för 2017 är planerat till 99 personer. Migrationsverket strävar efter att de som blir anvisade Stenungsunds kommun redan har en anknytning till kommunen genom att de exempelvis bott på Svenshögens asylboende eller ett anläggningsboende i närheten av kommunen. Antalet bostäder som kommunen måste tillhandhålla beror på hur de familjekonstellationer ser ut som anvisas kommunen.

Antalet folkbokförda personer i Stenungsunds kommun som är utrikesfödda är cirka tio procent, vilket kan jämföras med 16 procent för hela riket.

Ansvaret för asylsökande och nyanlända

Ansvaret är delat mellan staten, regionen och kommunen. Det är inte kommunerna själva som beslutar om vilka eller hur många som ska komma till en kommun.

För ensamkommande barn anvisar Migrationsverket ett antal personer utifrån ett delningstal, vilket innebär att Stenungsund får ta emot drygt tre promille av alla som kommer till Sverige. Kommunen har sen skyldighet att ordna ett tryggt boende och skolgång för dessa barn.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och/eller pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting för att täcka de kostnader som uppkommer för kommunen gällande asylsökande. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av flyktingar efter ett den asylsökande fått uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen stöttar kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning och de ansvarar också för bosättning av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera.

Regionen ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den asylsökande samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Kommunen

Kommuners insatser ska underlätta integration och etablering för nyanlända personer.

  • boendet
  • den personliga situationen
  • familjeförhållanden
  • barnens situation och eventuellt behov av stödinsatser, skola och barnomsorg
  • undervisning i svenska
  • samhällsorientering

 

Lediga jobb

Vill du jobba med integration, flyktingar eller ensamkommande barn? Ta en titt på kommunens sida för lediga jobb.

Läs mer om lediga jobb

Kontakt

Integrationssamordnare

Björn Wikman
0303-73 82 40
bjorn.wikman@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Björn Wikman, 2017-08-24