Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Introduktionsprogrammen

Bildelever

Introduktionsprogrammen ersätter dagens Individuella program och erbjuder fem olika verksamheter. Verksamheterna erbjuds vid Nösnäsgymnasiet eller i Göteborgsregionens samverkansområde.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ på Nösnäsgymnasiet riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på individuellt alternativ eller bli behörig till nationellt yrkesprogram.

Syftet med individuellt alternativ är att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt program eller till annan utbildning (SFS 2010:800, kap. 17,3 §). I första hand vänder sig utbildningen till elever med olika behov av stödinsatser.

Den enskilda elevens syfte med utbildningen ska klart framgå i den individuella studieplanen (SFS 2010:800, kap. 16,25 §).

Programblad för Individuellt alternativ (IMA)PDF

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och:

  • matematik och engelska samt tre andra ämnen eller
  • matematik eller engelska och fyra andra ämnen (SFS 2010:800, 17, 10 §).

Syftet med utbildningen är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §).

Programblad för Programinriktat val (IMV)PDF

Yrkesintroduktion (IMY)

På Nösnäsgymnasiet finns yrkesintroduktion mot Fordon (FT) samt Bygg- och anläggning (BA). Yrkesintroduktionen FT och BA på Nösnäsgymnasiet riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion mot övriga yrkesutbildningar planeras individuellt och riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på yrkesintroduktion.

Syftet med yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som leder till etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §).

Programblad för yrkesintroduktion (IMY)PDF


Språkintroduktion (IMS)

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna läsa vidare på annat introduktionsprogram eller annan utbildning (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §). Syftet är också att eleven ska få möjlighet att bli behörig till ett nationellt program.

Programblad för Språkintroduktion (IMS)PDF

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-10-21