Stenungsunds kommunvapen

Introduktionsprogrammen

Bildelever

Introduktionsprogrammen ersätter dagens Individuella program och erbjuder fem olika verksamheter. Verksamheterna erbjuds vid Nösnäsgymnasiet eller i Göteborgsregionens samverkansområde.

Individuellt alternativ

Syfte:

  • Att förbereda för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden

För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Programmet vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Preparandutbildning

Syfte:

  • Att ge behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller som är behörig till ett yrkesprogram men behöver betyg i ytterligare ämnen för behörighet till ett högskoleförberedande program. Beräknad studietid är 1 års heltidsstudier.

Programinriktat individuellt alternativ

Syfte:

  • Att ge behörighet och snar övergång till ett nationellt yrkesprogram

Behörighetskrav: Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Syfte:

  • Att ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för snabb övergång till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion

Syfte

  • Att ge behörighet till ett nationellt yrkesprogram eller
  • Att ge en yrkesinriktad utbildning som leder till arbetsmarknaden

För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-19