Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Service

På den här sidan hittar du som är elev, blivande elev eller före detta elev service som rör din skolgång.

Busskort

Här kan du som gymnasieelev eller vårdnadshavare till gymnasieelev som är folkbokförd i Stenungsunds kommun, beställa nytt busskort om det befintliga är borttappat, trasigt eller icke-fungerande. Om du är över 20 år gäller inte detta då får du bekosta ditt busskort själv, då du har ett högre studiestöd.

Om du tappat bort ditt busskort tillkommer en avgift om 200 kronor som betalas direkt med Swish eller betalkort.

Om du har ett kort som är trasigt eller som inte fungerar så behöver du lämna in det gamla kortet för att få ditt nya.

Beställ nytt busskort Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg

Skola 24

Blanketter för APL

Modersmålsundervisning

Specialkost

Om du behöver specialkost ska du ansöka om detta digitalt via kommunens e-tjänst.

Mer information och ansökan om specialkost Länk till annan webbplats.

Vid frågor som rör specialkost: Specialkostkök Nösnäs, 0303-73 85 14

Ledighetsansökan

Beställa betygskopia

Har du tappat bort ditt betyg? Här kan du beställa en kopia på ditt betyg

Beställ betygskopia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bidrag för utlandsstudier

Om du är elev eller vårdnadshavare till elev som ska studera på gymnasienivå utomlands kan du ansöka om ersättning här. Ersättningen innebär att Stenungsunds kommun betalar ut skolpeng för minst en termin och max ett läsår i utlandet. Skolpeng betalas ut till mottagande skola i utlandet. Beloppet som betalas ut är enligt Göteborgsregionens gällande taxa.

Om eleven inte är myndig behöver ansökan göras av vårdnadshavare, om eleven har två vårdnadshavare så behöver båda signera ansökan.

Observera att:

  • Den totala studietiden i gymnasieskolan (i Sverige + utlandet) får inte överstiga tre år.
    Det går endast att söka skolpeng för studier på svenska utlandsskolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket).
  • Studierna skall omfatta minst en termin och max ett läsår. Ersättning betalas endast ut för studier i årskurs 2 på gymnasiet.
  • Elevens ska vara folkbokförd i Stenungsunds kommun under hela studietiden. Om eleven inte är myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Stenungsunds kommun.

Till ansökan om bidrag för utlandsstudier Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad