Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Busskort

Om du har lång väg till skolan kan du få busskort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Har du växelvis boende kan du bara få busskort till adressen du är folkbokförd på.

Har jag rätt till busskort?

Du har rätt till busskort

  • Om du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen och studerar på heltid
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6 kilometer
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg

Hur får jag tag på mitt busskort?

Går du på Nösnäsgymnasiet får du busskortet första skoldagen. Du behöver inte fylla i någon ansökan.

Du som är folkbokförd i Stenungsund och studerar på en kommunal skola inom GR (Göteborgsregionen) ska hämta busskortet på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.

Är det en kommunal skola utanför GR ska du hämta ditt busskort på Nösnäsgymnasiet och du ska då fylla i samma ansökningsblankett som friskoleeleverna (se nedan).

Om du ska läsa på en friskola ska du första läsåret fylla i ansökningsblanketten Busskort/resebidrag - ansökanPDF och lämna in den på Nösnäsgymnasiets expedition. Busskortet får du när du lämnar in din ansökan.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt busskort?

Om ditt kort försvinner får du betala 200:- för ett nytt kort. Var rädd om ditt busskort, det är en värdehandling! 

Hur gör jag om jag flyttat eller slutat?

Om du ändrar bostadsadress måste du anmäla detta till administrationen. Avbryter du dina studier ska du återlämna kortet till skolan för att inte bli återbetalningsskyldig.

Ditt busskort

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-17