Stenungsunds kommunvapen

Organisation

Nösnäsgymnasiet är indelat i fyra olika enheter samt gymnasiesärskola som var och en leds av en rektor. Det övergripande ansvaret över skolans organisation leds av vår verksamhetschef.

Tf verksamhetschef

Magnus Fagertröm

Staffan Hallström


Telefon: 0303-73 83 35
Epost: staffan.hallstrom@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-26